1 kokvilnas teniskrekls – 2500 litri

Avots: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption.
Saite: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 džinsu pāris – 8000 litri

Avots: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption.
Saite: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 avokado – 227 litri

Avots: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Saite: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 vīna pudele – 768 litri

Avots: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Saite: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 bagete – 48 litri

Avots: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Saite: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 miljardam cilvēku jāiet apm. 30 minūtes, lai iegūtu ūdeni

Avots: Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target: The Urban and Rural Challenge of the Decade. World Health Organization.
Saite: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

Nedrošā dzeramā ūdens dēļ katru dienu nomirst 1000 bērnu, kas ir jaunāki par 5 gadiem

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma). 2017. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2017. gada Pasaules ūdens attīstības ziņojums. Notekūdeņi: Neizmantots resurss. Parīze, UNESCO.
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% visu notekūdeņu nonāk vidē bez pienācīgas attīrīšanas

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma). 2017. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2017. gada Pasaules ūdens attīstības ziņojums. Notekūdeņi: Neizmantots resurss. Parīze, UNESC
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Paredzams, ka līdz 2030. gadam 60% pasaules iedzīvotāju dzīvos pilsētās

Avots: ANO Ekonomisko un sociālo lietu padome, Iedzīvotāju nodaļa (2015). Pasaules urbanizācijas perspektīvas: 2014. gada pārstrādāts izdevums
Saite: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Pilsētās zaudē 60% sūknējamā ūdens

Avots: GWI 2019. gada ūdens datu pārskats
Saite: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utities

Kopš 2000. gada enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai ir gandrīz divkāršojies

Avots: Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) Enerģijas izmantošanas efektivitāte 2018 – analīze un perspektīvas līdz 2040. gadam. SEA tirgus pārskati, sestais izdevums
Saite: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Klimata izmaiņas izraisīs 30% spēcīgākas lietusgāzes, kuru sekas būs plūdi un jūras ūdens ieplūde

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma) / ANO-Ūdens. 2018. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2018. gada pasaules ūdens attīstības ziņojums: Dabas risinājumi ūdenim. Parīze, UNESCO.
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 miljoniem cilvēku trūkst piekļuves droši pārvaldītam ūdenim

Avots: Progress dzeramā ūdens, sanitārijas un higiēnas jomā: 2017. gada atjauninājums un SDG bāzes dati. Ženēva: Pasaules veselības organizācija (PVO) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds (UNICEF), 2017. gads
Saite: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?mendence=1

80% visu notekūdeņu nonāk dabā bez pienācīgas attīrīšanas

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma). 2017. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2017. gada Pasaules ūdens attīstības ziņojums. Notekūdeņi: Neizmantots resurss. Parīze, UNESC
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Pilsētas zaudē līdz 60% visa sūknējamā ūdens

Avots: GWI 2019. gada ūdens datu pārskats
Saite: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utities

Kopš 2000. gada enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai ir gandrīz divkāršojies

Avots: Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) Enerģijas izmantošanas efektivitāte 2018 – analīze un perspektīvas līdz 2040. gadam. SEA tirgus pārskati, sestais izdevums
Saite: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Londonā un Mehiko izsīkst ūdens

Avots: Circle of Blue: Zeropolis – Big Cities, Little Water
Saite: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

Mūsdienās 20% no visa ūdens patēriņa attiecas uz ražošanas procesa nozarēm

Avots: UNESCO (2012) Apvienoto Nāciju Organizācijas pasaules ūdens attīstības ziņojums 4: ūdens pārvaldība nenoteiktības un riska apstākļos
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

Paredzams, ka līdz 2030. gadam 60% cilvēku dzīvos pilsētvidē

Avots: ANO Ekonomisko un sociālo lietu padome, Iedzīvotāju nodaļa (2015). Pasaules urbanizācijas perspektīvas: 2014. gada pārstrādāts izdevums
Saite: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Kopumā dabā nonāk 80% visu notekūdeņu, kas nav pienācīgi attīrīti

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma). 2017. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2017. gada Pasaules ūdens attīstības ziņojums. Notekūdeņi: Neizmantots resurss. Parīze, UNESCO
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Globāli tiek zaudēti vidēji 30% no visa sūknējamā saldūdens

Avots: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger and A. Wyatt

Pilsētas zaudē līdz 60% visa sūknējamā ūdens

Avots: GWI 2019. gada ūdens datu pārskats
Saite: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utities

Mehiko

Avots: Circle of Blue: Floods and Water Shortages Swamp Mexico City
Saite: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/

Paredzams, ka ūdens pieprasījums līdz 2050. gadam palielināsies par 70%

Avots: UNESCO pasaules ūdens novērtēšanas programma 2017
Saite: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20Note_ENG.pdf

Līdz 2050. gadam 2 miljardi pilsētas iedzīvotāju izjutīs ūdens trūkumu

Avoti: Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr. 6, UNWD 2018. gada ziņojums
Saite: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

Mazāk nekā 20 gados dzesēšanas pieprasījums vien pasaulē ir divkāršojies

Avots: Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, 2018. gads
Saite: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Klimata izmaiņas izraisīs 30% spēcīgākas lietusgāzes, kuru sekas būs plūdi un jūras ūdens ieplūde

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma) / ANO-Ūdens. 2018. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2018. gada pasaules ūdens attīstības ziņojums: Dabas risinājumi ūdenim. Parīze, UNESCO.
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Plūdi visā pasaulē skar aptuveni 250 miljonus cilvēku, un katru gadu zaudējumi sasniedz 40 miljardus dolāru

Avots: ESAO 2016 – Plūdu riska finanšu pārvaldība
Saite: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OEC-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Pašlaik sūkņi patērē 10% no pasaules elektroenerģijas

Avots: Eiropas Savienība – Komisijas dienestu darba dokuments

Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots Komisijas Regulai par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem PILNS IETEKMES NOVĒRTĒJUMS (C (2009) 5675) (SEC (2009) 1014) KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 641/2009 (2009. gada jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

Kopumā dabā nonāk 80% visu notekūdeņu, kas nav pienācīgi attīrīti

Avots: WWAP (Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma). 2017. gads. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2017. gada Pasaules ūdens attīstības ziņojums. Notekūdeņi: Neizmantots resurss. Parīze, UNESCO
Saite: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153