Beleid van de Groep - milieu, gezondheid en veiligheid

De werkzaamheden op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid binnen Grundfos maken onderdeel uit van onze bedrijfsmatige focus op duurzame ontwikkeling, onderdeel van onze kernwaarden.
Dit beleid is ontwikkeld om onze aanpak wat betreft milieu, gezondheid en veiligheid te beschrijven, en om te garanderen dat we voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, medewerkers, de maatschappij waarin we leven en andere belanghebbenden. Dit beleid is van toepassing op de hele Grundfos Group, en dient te worden gebruikt voor interne en externe communicatie.

Milieu
Met wereldwijde aanwezigheid en activiteiten erkennen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu. We evalueren en verbeteren de invloed van al onze activiteiten op het milieu voortdurend, en met concrete acties geven we een goed voorbeeld van hoe we respect en zorg voor het milieu tonen.

Gezondheid & veiligheid
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers gaat voor alles. Daarom verbeteren we voortdurend de werkomgeving van onze medewerkers door preventieve acties te ondernemen en te zorgen dat de werkomstandigheden overeenkomstig hoge standaarden voor beroepsmatige werkplekken zijn. Daarnaast behandelen we onze medewerkers altijd met waardigheid en respect.

Verplichtingen
Om te garanderen dat we voortdurend onze prestaties als het gaat om milieu, gezondheid en veiligheid verbeteren, hebben we onszelf de volgende verplichtingen gesteld:

  • We maken gebruik van de gecertificeerde managementsystemen ISO 14001 en OHSAS 18001 om aan alle aspecten betreffende milieu, gezondheid en veiligheid te voldoen, en deze voortdurend te verbeteren.

  • We verplichten ons tot het naleven van geldende eisen en andere eisen die we hebben onderschreven. We willen een rolmodel worden door een goed voorbeeld te geven, en verder te gaan dan de wet vereist. We zorgen voor stimulering en beïnvloeding van plaatselijke en wereldwijde regelgeving die het milieu, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, werkplekken en de gemeenschap beschermt.

  • We stimuleren een verantwoorde denkrichting die vriendelijk voor milieu, gezondheid en veiligheid is door de betrokkenheid van alle medewerkers, communicatie en het delen van de beste procedures.

  • We brengen de wereldwijde aanpak van de werkzaamheden betreffende milieu, gezondheid en veiligheid op één lijn door onze bevindingen aan alle niveaus van de organisatie te communiceren.

Vanuit het oogpunt van de levenscyclus beoordelen en verbeteren we de invloed op het milieu van zowel onze producten, processen, voorzieningen als leveranciers. We zoeken voortdurend naar duurzame oplossingen voor verbetering van zowel de werkomgeving van onze medewerkers als het externe milieu waarin we allen leven en werken.

De milieu-afdeling van de Groep is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, wijzigingen hierop en onderhoud.