Rapporteren over duurzaamheid en verantwoordelijkheid bij Grundfos

Met ons duurzaamheidsrapport rapporteert Grundfos jaarlijks over onze prestaties in termen van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Doel van het rapport

Het belangrijkste doel van het rapport is om over Grundfos' bijdrage aan duurzame ontwikkeling te communiceren. Daarnaast is het doel om volledig transparant te zijn over Grundfos' prestaties in termen van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Een ander doel van het duurzaamheidsrapport is om te rapporteren aan de UN Global Compact, die de ondersteunende instanties verplicht om een jaarlijkse 'Communicatie over de voortgang' te produceren. Zo'n Communicatie is een openbare melding aan onze belanghebbenden over de voortgang bij het uitvoeren van de tien principes van de UN Global Compact, en bij het ondersteunen van de brede Millenniumdoelstellingen van de VN.

Behalve het rapporteren van onze voortgang in termen van de UN Global Compact maakt Grundfos ook gebruik van het Global Reporting Initiative (GRI) als richtlijn. GRI is een kader om te rapporteren, en schetst de principes en indicatoren die organisaties kunnen gebruiken om hun economische, milieu- en maatschappelijke prestaties te meten en te rapporteren.

Verder wordt onze aanpak van het creëren van gedeelde waarde in het rapport weergegeven, met inbegrip van artikelen en rapportages binnen de gebieden INKOOP, PROCES, MENSEN en PRODUCT, d.w.z. Grundfos rapporteert over alle aspecten van onze waardeketen.

Belanghebbenden

Aangezien het duurzaamheidsrapport alle aspecten bestrijkt van Grundfos' waardeketen is het rapport van belang voor een groot aantal belanghebbenden, en zij kunnen worden verdeeld in drie groepen:

  • zakenpartners
  • opinieleiders, media, experts en NGO's
  • huidige, voormalige en mogelijk toekomstige medewerkers

Duurzaamheidsrapport

Bij Grundfos doen we aan samenwerkingsverbanden, en zoeken we samen met andere bedrijven en organisaties manieren naar een duurzamer wereld.