Bring Water2Life - samen kunnen we een verschil maken

Toegang tot veilig water is één van de grootste uitdagingen in de wereld. Met de toenemende klimaatsveranderingen zal ook dit alleen maar toenemen, en meer mensen zullen lijden. Vandaag de dag hebben 1 miljard mensen geen toegang tot veilig water.

Elk jaar sterven 3 miljoen mensen als gevolg van verontreinigd water - de helft hiervan bestaat uit kinderen jonger dan vijf. Bij Grundfos hebben we altijd getracht om een actieve, verantwoordelijke rol te spelen in de maatschappij om ons heen. Grundfos Brings Water2Life is een nieuwe stap op deze weg.

Water2Life - wat is dat?

Grundfos heeft een programma ontwikkeld dat het eenvoudig maakt voor Grundfos-medewerkers om een verschil te maken.

Grundfos Brings Water2Life is een programma vanuit de medewerkers van Grundfos dat hen in staat stelt om voor de allerarmsten in de wereld toegang tot veilig water te verschaffen door geld te schenken en wereldwijde en plaatselijke activiteiten te initiëren. Wanneer medewerkers geld schenken aan ”Grundfos Brings Water2Life”, dan wordt het geld naar Kenia gestuurd via onze samenwerking met het Deense Rode Kruis.

In Kenia worden de schenkingen gebruikt voor het uitvoeren van duurzame waterprojecten op basis van het Grundfos LIFELINK systeem in gebieden zonder toegang tot veilig water. De waterprojecten worden hoofdzakelijk gefinancierd door de medewerkers van Grundfos.

Lees meer over Water2Life en de samenwerking met Grundfos