Wij zijn pioniers

Grundfos stapt naar voren om de wereldwijde klimaatcrisis aan te pakken

Intelligente oplossingen gekoppeld aan concrete acties zijn essentieel bij Grundfos' inspanningen om effectief invloed te hebben op de wereldwijde water- en klimaatuitdagingen.

De wereldwijde klimaatcrisis staat voor de deur. Samenlevingen overal ter wereld worden geconfronteerd met problemen die hiermee samenhangen, met name op het gebied van water en opwarming van de aarde. Om dit aan te pakken zijn inspanningen nodig van alle geledingen uit de samenleving, ook van publieke en private belanghebbenden.

"De water- en klimaatcrisis is van cruciaal belang om op te lossen. Onze planeet en toekomstige generaties zijn ervan afhankelijk. Als bedrijf dat hier een grote invloed op kan hebben zien we het als onze plicht om te handelen", aldus Mads Nipper, CEO van Grundfos.

Met de Grundfos Strategie 2025 introduceert het bedrijf de ambitie om klimaatpositief te worden. In 2025 de koolstofvoetafdruk verminderen met 50% ten opzichte van 2008. Grundfos helpt hun leveranciers ook om hun voetafdruk te verminderen. Een ambitie om het eigen waterverbruik tegen 2025 met 50% te verminderen ten opzichte van 2008 is ook onderdeel van de strategie.

"En dit richt zich alleen op ons eigen deel van de wereld. We breiden onze invloedssfeer uit, en behalve duurzaam handelen binnenshuis zullen we ook onze inspanningen versterken in onze omringende gemeenschappen", aldus Mads Nipper.

Tegen 2030 helpt Grundfos om 300 miljoen mensen van water te voorzien, die er vandaag de dag geen toegang toe hebben, en door intelligent waterbeheer wordt 50 miljard kubieke meter zoet water bespaard.

"De hele tijd blijven we de grenzen van energiezuinigheid in pompen verleggen, waarbij we zorgen dat elke nieuwe pomp die wordt geïnstalleerd minder elektriciteit verbruikt dan de pomp die wordt vervangen. We gaan ook digitale oplossingen ontwikkelen en verfijnen, die de wereld nog nooit aanschouwd heeft, en die ons in staat stellen om onze ambities waar te maken", aldus Mads Nipper.

"We kunnen dit niet alleen. We moeten samenwerken met leveranciers, klanten en partners om de ambities waar te maken. We zullen dit alleen samen bereiken. En we moeten nu handelen", besluit Mads Nipper.

Wij zijn pioniers

We willen klimaatpositief zijn. Door onze oplossingen en onze acties zorgen we dat meer mensen overal ter wereld toegang hebben tot water, beschermen we onze kostbare waterbronnen en hebben we een positieve en duurzame invloed op de wereldwijde klimaatuitdagingen.

We pionieren met oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en klimaat, en we verbeteren de kwaliteit van leven voor mensen.

Water en digitalisering

We gaan nieuwe, digitale oplossingen ontwikkelen en verfijnen, waardoor we in staat zijn om water voor de wereld te garanderen.

Voorbeeldprojecten uit de hele wereld

Partnerschap voor water

Over de hele wereld werken we samen met belangrijke partners om te zorgen dat mensen toegang krijgen tot water.

In Aziatische landen zoals Vietnam, Cambodja en vele andere werken we met gecombineerde financieringsmodellen om te zorgen dat nutsbedrijven, die anders nood zouden lijden, de mensen in hun gemeenten en regio's van drinkwater kunnen voorzien.

Eén van deze plaatsen is Takeo in Cambodja , waar wij en het lokale nutsbedrijf samenwerken om water beschikbaar te stellen.