Bedrijfsmodussen van Grundfos COMFORT met AUTOADAPT

Krijg inzicht in de 3 beschikbare bedrijfsmodussen met de Grundfos COMFORT AUTOADAPT warm water recirculatiepomp.

Grundfos COMFORT met AUTOADAPT wordt geleverd met twee temperatuursensoren. Eén ingebouwd in één extern. Bij het installeren wordt de pomp op de retourleiding gemonteerd en wordt de externe sensor met bevestigings- strip op de toevoerleiding geplaatst. Om goed te kunnen functioneren moet de sensor tussen 25 en 50 centimeter van de uitlaat van de warmwaterbron worden geplaatst.

Drie bedrijfsmodi
COMFORT met AUTOADAPT heeft drie bedrijfsmodi die makkelijk te veranderen zijn via het display van de pomp:

  • AUTOADAPT
  • 100%
  • TEMPERATUUR

Maar hoe werken deze verschillende bedrijfsmodi? We kijken als eerste naar AUTOADAPT, waarop de pomp standaard is ingesteld.

Maximaal gebruikscomfort
Eenmaal geïnstalleerd begint de pomp met werken, en zorgt daarmee van meet af aan voor maximaal gebruikerscomfort. Tegelijkertijd begint te pomp met het signaleren van de momenten waarop er vraag is naar warm water door het temperatuurverschil tussen de twee sensoren te meten. Deze “tapmomenten” worden doorlopend in een 14-daags overzicht opgeslagen. 

Na een korte tijdsduur heeft de pomp geleerd wat het gebruikspatroon van het huishouden is. Daarna draait hij alleen nog maar wanneer dat nodig is, gemiddeld zo‘n 3 uur per dag wat besparingen oplevert van zo‘n 96% aan energie en 48% qua leidingwarmteverlies.

100% modus
In de 100%-modus draait de pomp constant op maximale snelheid. Nu zorgt dit weliswaar dat er altijd ruim voldoende warm water beschikbaar is maar dat gaat wel ten koste van alle besparingen m.b.t. stroom en warmte.

Temperatuur modus
Als laatste is er de TEMPERATUUR modus. Deze houdt de temperatuur binnen een ingesteld bereik op basis van de temperatuurinstellingen t-stop en t-start.

Deze worden berekend op basis van de maximale temperatuur die de twee sensoren meten. In temperatuurmodus wordt wel op het stroomverbruik bespaard maar minder op de warmte. Samen zorgen de drie modi voor een zo goed als storingsloze en gebruiksvriendelijke pomp waarbij het comfort nooit in het gedrang komt.

Als er onverhoopt toch een sensorstoring optreedt schakelt de pomp automatisch over naar de temperatuur-modus om het comfort van de bewoners te garanderen.

Dit was een korte inleiding op bedrijfsmodi van Grundfos COMFORT AUTOADAPT: AUTOADAPT, 100% en TEMPERATUUR.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd