Installatie en instelling van Grundfos COMFORT DT met digitale timer-besturing

Ontdek hoe je de Grundfos COMFORT DT installeert en instelt en wat de voordelen zijn van de digitale timer.

Als je de teugels volledig in handen wilt hebben terwijl de pomp in bedrijf is is er ook een versie van de COMFORT pomp met een geïntegreerde digitale timer.

Timer functie
Met de timerfunctie kan je de bedrijfstijden van de pomp aanpassen waardoor optimaal comfort wordt gewaarborgd terwijl het stroomverbruik en warmteverlies in de leidingen tot een minimum worden beperkt.

Installeren van Grundfos COMFORT DT
Grundfos COMFORT DT met digitale timer besturing is eenvoudig te installeren. Eerst monteer je de pomp op de retourleiding en sluit je hem aan op een stroompunt. Wanneer je de stroom aanzet zal de tekst “100%” groen oplichten. Dit betekent dat de pomp continu, 100% van de tijd draait.

De gele indicator voor de huidige tijd zal tevens knipperen en op 6 uur staan. Om de daadwerkelijke tijd in te stellen, druk je op de bovenste knop. Een symbool met tandwiel licht groen op om aan te geven dat de pomp in de “instellingen”-modus staat.

Druk op de rechterknop om de tijdsindicator naar de daadwerkelijke tijd te verplaatsen. Gedaan? Druk op de linkerknop om de huidige tijd in te stellen. Nu licht de standaardinstelling voor de timer groen op. Bij deze instelling draait de pomp van 6:00 tot 9:00, van 11:00 tot 13:00, en van 16:00 tot 21:00.

Druk op de bovenste knop als je de standaardinstelling wilt bevestigen. Je ziet dan dat het symbool met klok oplichten. Dit geeft aan dat de pomp nu in timermodus draait. In plaats van de standaardinstelling te bevestigen kan je ook eigen instellingen aanmaken.

Eigen instellingen aanmaken
Druk op de bovenste knop om zelf instellingen aan te maken. Het startpunt begint nu te knipperen bij de markering voor 24 uur. Je verplaatst dit punt door herhaaldelijk op de rechterknop te drukken. Deselecteer geselecteerde tijdsvakken door op de linkerknop te drukken.

Wil je meer tijdsvakken selecteren dan druk je herhaaldelijk op de rechterknop om naar een ongeselecteerd tijdvak te gaan en druk vervolgens op de linkerknop om dit tijdsvak te selecteren. Zo kun je de tijdsinstelling aanpassen aan het gebruikspatroon van het huishouden.

Tevreden met instellingen?
Wanneer je tevreden bent met de instellingen druk je op de bovenste knop. Je ziet dat de pomp in timermodus draait doordat het klok-symbool groen oplicht. Om de bedrijfsmodus van de pomp te veranderen gebruik je de bovenste knop.

Met één druk schakelt de pomp over naar 100% modus. Druk je nogmaals, dan gaat de pomp naar de instellingsmodus. En met nog een druk ga je terug naar de timermodus.

Maximaal comfort met COMFORT DT
Dit was een korte inleiding op het installeren en instellen van Grundfos COMFORT DT met digitale timer-besturing om woningen van maximaal comfort te voorzien.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd