Nyheter

Grundfos utnevner Poul Due Jensen til ny administrerende direktør

Grundfos Holdings styre har utnevnt Group Executive Vice President Poul Due Jensen til ny administrerende direktør i Grundfos. Poul Due Jensen har takket ja og vil tiltre stillingen med en gang.

- Jobben som CEO i Grundfos er en av de mest spennende jobbene i Danmark, sier Jens Moberg, styreleder i Grundfos. - Etter en grundig prosess hvor en rekke høyt kvalifiserte muligheter ble vurdert, ble det klart at Poul var det riktige valget. Poul har vært en uvurderlig del av Grundfos siden årtusenskiftet og har siden 2015 vært en sentral del av konsernledelsen. Avgjørende for avgjørelsen har vært Pouls globale erfaring, sterke resultater, lederegenskaper og verdier. Vi er glade for at Poul ønsker å ta stillingen som CEO, og vi ser det som en mulighet til å bygge videre på og akselerere på de flotte resultatene som har blitt skapt de siste årene, sier Jens Moberg.

I fremragende form

-Grundfos er i fremragende form, sier Poul Due Jensen. - Vi har en veldefinert og ambisiøs strategi. Fremfor alt har vi en sterk ledelse og fantastiske ansatte som er fokusert på å yte sitt beste hver dag. I en utfordret og koronarammet global økonomi har vi store oppgaver foran oss på kort sikt, men samtidig må vi se fremover: De sterke økonomiske resultatene de siste årene gir oss det beste utgangspunktet for å implementere en ny og ambisiøs strategi. Jeg vil at vi skal styrke fokuset på en ny og kundeorientert struktur og mer på innovasjon og digital kompetanse. Jeg brenner også for å utvikle Grundfos videre, slik at vi fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for talenter fra hele verden.

Poul Due Jensen ser frem til å videreutvikle Grundfos 'globale lederposisjon innen vann- og pumpeløsninger, samt å bidra til å løse de globale vann- og klimautfordringene i samarbeid med våre partnere over hele verden.

 

Om Grundfos

Vi er pionerer som skaper løsninger på verdens vann- og klimautfordringer og forbedrer folks livskvalitet. Som et globalt selskap for pumpe- og vannløsninger, bringer vi kompetanse innen energi og vanneffektive løsninger og systemer til et bredt spekter av applikasjoner, som inkluderer vannforsyning, vannbehandling, industri og bygninger.