Nyheter

Korona-tiltak - Vi har fortsatt samme tilgjengelighet

Kjære kunder og samarbeidspartnere

Alle våre medarbeidere med mulighet for hjemmekontor jobber nå hjemmefra. Vårt hovedkontor er betjent av noen få medarbeidere som skal sikre og ivareta den operasjonelle driften, slik at vi har så normal drift som mulig. Hovedkontoret vårt i Oslo vil kunne motta forsendelser samt håndtere disse som normalt, men vi vil ikke ta imot besøk siden vi har valgt å stenge kontorene helt. 

Våre tiltak vil ikke på nåværende tidspunkt berøre deg i nevneverdig grad. Vi har fortsatt god leveringsevne (se likevel vårt varsel om forbehold). Og våre serviceteknikere er fortsatt tilgjengelige slik at vi sikrer at kritiske installasjoner er i drift. 

Grip muligheten til å bruke noen kanaler du vanligvis ikke ville brukt, som f.eks. vår Chat eller selvhjelps verktøyet MyGrundfos. Vi har også normal drift på mail og telefon (kontakt oss

Våre eksterne selgere har fått reiseforbud og vi oppfordrer nå til å invitere til alternative måter å samarbeide på. For mens vi venter på at hverdagen skal normaliseres igjen, kan vi f.eks.  tilby møter, samtaler og kurs via Skype eller vårt eget GoToWebinar program som ikke krever noe ekstra fra din side for å få i stand og gjennomføre. Noen har kanskje fått restriksjoner som påvirker hverdagen så mye, at de ikke får opprettholdt sin normale hverdag, og da kan vi også tilby faglig påfyll via Ecademy som er en nettbasert opplæringsplattform, YouTube eller eksisterende webinarer

Vi i Grundfos følger anbefalingene fra FHI og Verdens helseorganisasjon (WHO) samt våre egne responsteams anbefalinger. Vi følger alltid de strengeste kravende til gjeldende tid. Din sikkerhet så vel som sikkerheten til våre medarbeidere er vår høyeste prioritet. Ta vare på deg selv og dine nærmeste. 

For mer informasjon om korona viruset: 

Helsenorge.noFHI eller Regjeringen

#BeSafe #Koronadugnad