Nyheter

Grundfos MAGNA3 - først ut med EPD sertifisering

Livssykluspåvirkning
Fotavtrykkene som er igjen av MAGNA3, når det gjelder energiforbruk, kjemiske stoffer og utslipp, er blitt detaljert beskrevet i en miljødeklarasjon (EPD). Det er første gang noen pumpeprodusent tilegner seg en EPD i samsvar med den europeiske standarden EN 15804. Det tredjeparts verifiserte dokumentet, utstedt og vurdert av det uavhengige tyske Instituttet Bauen und Umwelt, formidler gjennomsiktig og sammenlignbar informasjon om produktets livssykluspåvirkning.

"MAGNA3 i støpejern, DN 25 serien, er dermed først ut med å inneha dette sertifikatet. Å ha en EPD innebærer ikke nødvendigvis at det deklarerte produktet er miljømessig bedre enn alternativene, men det gir ganske enkelt fakta, som det er mye etterspørsel blant Grundfos kunder og samarbeidspartnere," understreker han.


Ekstra poeng
"Å jobbe med EPD-er og livssyklusvurdering påvirker måten vi utvikler nye produkter på. Miljøytelse vil bli vurdert sammen med andre designkriterier som pris og funksjonalitet. Dette er mulig fordi miljø som begrep nå kan måles og kommuniseres i tall og grafer," sier Clausen videre.

Clausen anser det som et viktig skritt for Grundfos å kunne dokumentere livssyklusmiljøavtrykket på sine produkter på en standardisert måte.
"Dette vil utvilsomt være vår «lisens til å selge» i mange markeder, og ved å jobbe systematisk med livssyklusvurderingsmetodologier i produktutviklingsprosessene våre, vil vi ha produkter klare til å oppfylle fremtidige krav. Også med tanke på at det gir ekstra poeng i BREEAM hvis man velger produkt med EPD for en teknisk installasjon," sier han.


Opptatt av bærekraft
Grundfos er en komplett leverandør av vann og energieffektive pumpeløsninger for oppvarming, luftkondisjonering og ventilasjon, vannforsyning og avløp - til boligbygg og næringsbygg samt til industriell bruk.
"Som et lidenskapelig og bærekraftig selskap er vi fast bestemt på å styrke FNs mål for bærekraftig utvikling, mål nummer 6 (rent vann og sanitærløsninger) og mål nummer 13 (klimatiltak) og samtidig drive virksomhet ved å utvikle, produsere og selge bærekraftige pumpeløsninger," sier John Ove Laksberg, salgsdirektør VVS i Grundfos Norge AS.


Transparent
"En av våre viktige produktfordeler er den innebygde elektronikken, som gjør pumpene våre til intelligente og etterspørselsdrevne systemer som kan redusere energi- og vannforbruket betydelig. Det er viktig for oss at vi er i stand til å dokumentere disse produktprestasjonene på en transparent måte, og våre neste IBU EPD-er er allerede i planlegging," forteller Clausen.
"Anslagsvis 6,6 milliarder kWh strøm er spart i 2017 på grunn av høy effektivitets Grundfos-sirkulasjonspumper som er solgt i EU. Neste trinn vil være å skaffe EPD for enda flere produkter, noe som faller i tråd med Grundfos' pågående ambisjoner om å levere så energieffektive og miljøvennlige produkter som mulig og å gjøre det på en transparent måte," sier han avslutningsvis.