Nyheter

Med korrekt montering og alle forbedringene som er gjort, vil feilrate synke helt ned mot 1 %

Vi får altfor mange reklamasjoner», oppgav grossisten og fjernet pumpen fra sortimentet. Men nå er pumpene tilbake i salgshyllene.

I april gikk Brødrene Dahl hardt ut i Nemitek og proklamerte at de var luta lei av alle reklamasjonene på vannpumpen Scala2 til Grundfos.

Reklamasjonene har vedvart på rundt 20 prosent siden salgsstart.

Til slutt satte Brødrene Dahl ned foten. Nok var nok, og Scala2 ble fjernet fra sortimentet. Men etter diverse forbedringer fra Grundfos side, kommer pumpen nå tilbake i hyllene.

Eksternt ekspansjonskar

Grundfos tar klagene på fullt alvor og forteller her om de mange tiltakene de har foretatt for å få pumpen til å ha en forventet reklamasjonsrate på ett prosent.

Pumpen har tilbakeslagsventil, som ifølge tekniske forskrifter betyr at den krever et ekspansjonskar. ( mellom varmtvannsbereder og pumpe)

– Dette er nok mye av kjernen bak reklamasjonene. Men vi har også hatt kvalitetsproblemer på selve pumpen, oppgir Bjørn Berg, salgsingeniør i Grundfos.

Kvalitetsproblemer som lekkasje i pumpen under bruk kan ha hatt årsaker som materialtretthet. Derfor har leverandøren endret på materialene som forårsaket problemene.

Frekvensstyrt vannpumpe   Trykkstyrt

I 2016 kom Scala2-pumpen fra Grundfos på markedet. En kompakt, stillegående pumpe som enkelt kan plasseres inn under en kjøkkenbenk. Scala2 er frekvensstyrt  trykkstyrt, slik at trykket opprettholdes i alle rom med innlagt vann, i både hytter og hus. I tillegg er den energibesparende ved å tilpasse energibehovet etter bruksmengde.

 Ved økt vannbehov girer pumpe opp og leverer mer vann og trykk slik at sluttbruker har det trykk de forventer

– Ikke mange pumper fungerer slik. Dette er Grundfos sin første frekvensstyrte  trykkstyrte vannpumpe. Den solgte enormt mye etter lansering. Mens gammeldagse hyttepumper sildrer og renner, er denne stillegående. Den selger fortsatt jevnt og trutt i dag, forteller salgsingeniøren.

Feilrettinger i fokus

Viktige feilrettinger og forklaringer på pumpeproblemene er disse:

– Vi har byttet akseltetningen, og det har medført betydelig færre reklamasjoner. Deretter byttet vi enda en komponent i senterparten som gav 10 prosent lavere reklamasjonstall. Hoveddelen bak reklamasjonene, en tilkoplingsdel, byttet vi ved årsskiftet 2019/2020. Den ble forsterket og vi har nå kontroll på støpsprosessen. I løpet av 2020 ser vi at feilraten på over 50 prosent gikk helt ned til noe over 10 prosent, sier han og legger til: 

– Dette er fortsatt høyt etter våre krav.

Pumpene produsert etter det nevnte årsskiftet er altså friskerklært. Likevel har det oppstått tilfeller med lekkasje.

Berg minner om at det fortsatt kan sirkulere pumper produsert før årsskiftet 2019/2020. Mest sannsynlig er de å finne i grisgrendte strøk. Av Grundfos-pumper har imidlertid Brødrene Dahl kun vannpumper av nyere dato. Men problemet kan også ha et enklere opphav:

– Når vi leser av kretskortet, ser vi i blant at pumper har blitt utsatt for store og korte trykkstøt helt opp mot 20 bar. Vår løsning er da slik forskriftene viser; om å benytte ekspansjonskar mellom pumpe og varmtvannsbereder. Ekspansjonskaret tar ekspansjon fra bereder og kan hindre trykkstøt inn i pumpen. 

Da vil vi påstå at vi kommer helt ned til bare én prosent i feilrate, forteller han.

Med korrekt montering vil feilrate synke helt ned mot 1 % uttaler Berg

Modernisering av pumper

– Men vet ikke rørlegger at det skal benyttes ekspansjonskar?

– Det er mange komponenter før vannet skal ut av en kran, som rørleggere selvsagt kjenner til. Men i praksis kan man kanskje glemme bort ekspansjonskaret i systemet. Det står imidlertid oppgitt i bruksanvisningen. Alle pumpene våre har en QR-kode på pumpeskiltet som leder deg rett til bruksanvisning, opplyser Berg.

Mellom en teknisk installasjon og varmtvannsbereder skal det alltid settes opp ekspansjonskar, lyder det i bruksanvisningen.

– Uansett har vi ikke vært flinke nok til å løfte tematikken om eksterne ekspansjonskar på frekvensstyrte  trykkstyrte pumper. Her tar vi selvkritikk! Dette har nemlig å gjøre med et større tema rundt moderniseringen av pumper. Alle tidligere vannforsyningspumper sitter på toppen av et stort kar, mens Scala2 ikke har et slikt innebygget kar. Dermed kan misforståelser oppstå. I og med at pumpen er helautomatisk, er den dessuten mer sårbar for ekspansjon, sier han.

Etter alle rettelser som nå er utført av leverandøren på vannpumpen, er Berg derimot optimistisk.

– Husker rørlegger på ekspansjonskaret, kommer vi ned til en feilrate på ett prosent, påstår han.

Forbedrer reklamasjonsprosessen

Scala2 er mye brukt på hytter. Mens rørleggere i sentrale hyttestrøk har kunnet forholde seg til serviceavdelingen i Oslo, har det vært verre med for eksempel Hardangervidda. Dit har ikke leverandøren brukt å sende servicetekniker.

– Her har vi et forbedringspotensiale på hvordan vi takler reklamasjoner, og hvor raskt vi responderer, sier han.

Før måtte pumpen alltid sendes inn til Grundfos via Brødrene Dahl. Noe som gjorde grossisten trøtt på alle reklamasjonene. Men nå blir reklamasjonsprosessen for rørleggeren digitalisert. De kan ta bilde og sende det direkte til Grundfos.

– De kan faktisk nesten bare avbilde skiltet på pumpen og synliggjøre skaden for oss. Da går reklamasjonsprosessen atskillig raskere, sier Berg og legger til en annen nyhet: I tillegg til bruksanvisningen vil det etter hvert komme en monteringsfilm på nettsidene våre, avslutter han.