Vi er pionerer

Grundfos trapper opp for å takle den globale klimakrisen

Intelligente løsninger kombinert med konkrete tiltak er nøkkelen til Grundfos' arbeid med å påvirke de globale vann- og klimautfordringene effektivt.

Den globale klimakrisen er overhengende. Samfunn over hele verden står overfor spørsmål knyttet til dette, spesielt om vann og global oppvarming. Å begrense dette krever innsats fra alle deler av samfunnet, inkludert offentlige og private interessenter.

"Vann- og klimakrisen er avgjørende og viktig å løse. Planeten vår og fremtidige generasjoner er avhengig av den. Som et selskap, som kan ha en reell innvirkning på håndteringen av dette, ser vi det som vår handlingsplikt ", sier Mads Nipper, administrerende direktør i Grundfos.

I Grundfos strategien 2025 introduserer selskapet en ambisjon om å bli klimapositiv. For å redusere karbonfotavtrykket med 50% innen 2025, sammenlignet med 2008-nivåene. Grundfos vil også hjelpe sine leverandører med å redusere sitt fotavtrykk. En ambisjon om å redusere eget vannforbruk med 50% innen 2025 sammenlignet med 2008-nivåene, er også en del av strategien.

"Og dette fokuserer bare på vår egen del av verden. Vi utvider omfanget, og bortsett fra å oppføre oss bærekraftig i egen regi, vil vi også øke innsatsen i lokalsamfunnene våre, "sier Mads Nipper.

Mot 2030 vil Grundfos bidra til å skaffe vann til 300 millioner mennesker, som i dag ikke har tilgang til det, og gjennom intelligent vannforvaltning spare 50 milliarder kubikk meter ferskvann.

"Hele tiden vil vi fortsette å presse grensene for energieffektivitet i pumper, og sørge for at hver nye pumpe som installeres vil bruke mindre strøm enn den som erstattes. Vi vil også utvikle og rafinere våre digitale løsninger, som vil gjøre oss i stand til å nå våre ambisjoner, "sier Mads Nipper.

"Vi kan ikke gjøre dette alene. Vi må samarbeide med leverandører, kunder og partnere for å gjøre ambisjoner til virkelighet. Vi vil bare oppnå dette sammen. Og vi må handle nå, avslutter Mads Nipper.

Vi er pionerer

Vi ønsker å være klimapositive. Gjennom våre løsninger og tiltak vil vi sikre tilgang til vann for flere mennesker rundt om i verden, ivareta våre dyrebare vannressurser og ha en positiv og varig innvirkning på de globale klimautfordringene.

Vi finner løsninger for verdens vann- og klimautfordringer og forbedrer livskvaliteten for mennesker.

Vann og digitalisering

Vi vil utvikle og raffinere nye, digitale løsninger, som vil gjøre oss i stand til å sikre vann for verden.

Eksempler på prosjekter fra hele verden

Samarbeid

Over hele verden samarbeider vi med sentrale partnere for å sikre at mennesker får tilgang til vann.

I asiatiske land som Vietnam, Kambodsja og mange andre jobber vi med blandede økonomimodeller for å sikre at ressursskrevende vannverk kan forsyne folk i kommunene og regionene med drikkevann.

Ett av disse stedene er Takeo in Cambodia, hvor vi og det lokale vannverket samararbeider for å gjøre vann tilgjengelig.