Case

Effektiv og kostnadseffektiv H2S-luktfjerning hos dansk vannverk

Etter installasjon av Grundfos-løsningen er lukteproblemet helt borte. Hydrogensulfidsensoren i Hobro indikerer null, og klagene har stoppet.

Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

Mariagerfjord Vand A / S er et dansk kommunalt vannverk som heleies av Mariagerfjord fylke. Selskapet driver de kommunale vann- og avløpsverkene og ledningsnettene, og betjener ca. 42 000 innbyggere i Mariagerfjord fylke inkludert byen Hobro (befolkning ca. 12 000). Selskapet har som mål å håndtere avløpsvann på en effektiv og miljømessig måte, samtidig som det leverer sine tjenester på en kostnadseffektiv måte.

Hydrogensulfid forårsaker klager og korrosjon

Inntil nylig var beboere i et nabolag i Hobro plaget av lukten av hydrogensulfid. Luktproblemet kom fra kummer utenfor byen der et pumpenettverk transporterer avløpsvann. Produksjonen av hydrogensulfid i trykkrørene var så betydelig at det ble målt konsentrasjoner på opptil 500 ppm i brønnen. I tillegg til de alvorlige luktproblemene, korroderer hydrogensulfid rørene og skaper et potensielt farlig arbeidsmiljø for driftspersonalet.

Hydrogensulfidproblemer kan være vanskelig å forutsi, noe som gjør dem vanskelig å løse. Tilstedeværelsen av hydrogensulfid avhenger av mange faktorer, inkludert temperatur, sammensetningen av avløpsvannet og oppholdstid i rørene, og når og i hvor lang tid pumpen i kummen går. En ideell løsning på hydrogensulfidproblemer må baseres på de faktiske driftsforholdene for å håndtere denne uforutsigbarheten.

Grundfos-løsningen

Tilpasning etter de faktiske forholdene er nettopp den tilnærmingen som har ført til Grundfos' hydrogensulfidløsningen, som ble installert på Hobro pumpestasjonen i 2015. Hjertet i Grundfos' hydrogensulfidløsningen er en avansert styringsalgoritme installert i Grundfos Remote Management (GRM). GRM mottar signaler fra en gassfasemåler som er installert i en kum. Gassmåleren utfører en måling hvert 15. minutt og sender målingene fra de siste 24 timene til GRM. Basert på mottatt data beregner løsningen automatisk riktig doseringsmengde av jernsulfat.

 

Algoritmen til Grundfos' hydrogensulfidløsningen tilpasser kontinuerlig mengden av jernsulfat til det gjeldende behovet i pumpen, og driftspersonalet trenger ikke å kontrollere doseringen manuelt. GRM advarer operatører ved problemer, og personalet kan når som helst få tilgang til det internettbaserte systemet for å se driftsstatus og foreta nødvendige justeringer.

 

Resultatet

Resultatene fra å bruke Grundfos' hydrogensulfidløsningen ha så langt vært svært positive. "Etter installasjonen av Grundfos-løsningen er luktproblemet helt borte. Hydrogensulfidsensoren i Hobro indikerer null, og klagene har stoppet”, sier Brian Frost.

I tillegg til betydelig forbedret kundetilfredshet, har Mariagerfjord Vand A/S hatt betydelige økonomiske gevinster. Prisen per kubikk med behandlet avløpsvann har falt til 0,05 EUR med Grundfos' hydrogensulfidløsningen (basert på et gjennomsnittsforbruk på 590 ml flytende jernsulfat per kubikk meter avløpsvann på pumpestasjonen i 2015, og til en pris på EUR 0,06 per kilo jernsulfat). Hos Mariagerfjord Vand A/S har Grundfos' hydrogensulfidløsningen resultert i kjemikaliebesparelser på rundt 70%.

Systemet er konstruert for å justere den doserte mengden av jernsulfat i henhold til daglige- og sesongbaserte variasjoner i hydrogensulfidmengden, som derfor har falt betydelig (fra opp til 500 ppm til 0 med enkeltstående, isolerte avvik på rundt 50 ppm). De ansatte i Mariagerfjord Vand A/S trenger heller ikke lenger bruke tid på å overvåke systemet og manuelt justere kjemikaliedosen for å matche gjeldende etterspørsel. Dette reduserer arbeidsmengden og lar de ansatte fokusere på andre oppgaver.

Som en ekstra bonus regner Mariagerfjord Vand A/S med å kunne spare penger på vedlikehold av rørnettverket. Redusert H2S betyr at pumper og rør ikke korroderer like raskt som før, og ikke trenger å byttes ut like ofte. "Hydrogensulfidet løser opp kalket i betongrørene våre. Etter å ha installert Grundfos-løsningen, regner vi med at det vil ta lengre tid før vi må bytte dem ut, sier Brian Frost.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.