Case

Ny Grundfos-hydraulikk reduserer problemer med tilstopping og bidrar til å bygge tillit inn i behandlingen av avløpsvann

Da den nederlandske vannmyndigheten Vechtstromen bygde en ny avløpspumpestasjon, installerte de den nye S-tube®-impelleren i en SE-pumpe for å sikre pålitelig drift.

Vechtstromen er en regional vannmyndighet i østre del av Nederland. Innenfor deres vannadministrasjonsområde er det 23 mellomstore byer. Drifts- og vedlikeholdsavdelingen kjører 106 pumpestasjoner og 23 anlegg for behandling av avløpsvann. En gammel pumpestasjon måtte demoleres og ble erstattet med den nye stasjonen «Erica».Situasjonen

Tilstoppede avløpspumper er svært kostbare for vann- og avløpstjenester. I tillegg til arbeidet som kreves for å få rengjort pumpene, fører tilstopping ofte til upålitelig drift i avløpsnettet, og noen ganger oversvømmelse ut i miljøet.

Pumpene i den gamle stasjonen fra 1987 var ved slutten av brukstiden. De ble tilstoppet flere ganger per måned, og på uker med kraftig regn kunne det være flere ganger per uke. Og hver gang måtte de demonteres og rengjøres. En utskifting av pumpestasjonen ble planlagt til 2018. De nye pumpene måtte overholde følgende krav: de skulle være fri for tilstopping, og de skulle ha minimale livssykluskostnader i 25 år.

Driftsteamet ønsket ikke lenger å kaste bort penger på gammel teknologi, så de kontaktet Grundfos’ salgsteam i Nederland for å få en mer pålitelig og permanent løsning.

Den fornøyde driftssjefen, Ivo ten Brinke (til høyre), viser rundt i den nye pumpestasjonen.


Løsningen

Pumpestasjonen «Erica» var perfekt sted og tid for å innføre Grundfos’ nye Open S-tube®-impeller; en ledende hydraulikkteknologi som sikrer høy driftspålitelighet og holdbarhet, høy totalvirkningsgrad og en høy grad av anvendelighet.

Etter å ha gjort en studie av situasjonen, vurdert plasseringen og egenskapene for pumpestasjonen, med vannkvaliteten i tankene, leverte Grundfos en SE-pumpe utstyrt med en Open S-tube®-impeller for å unngå tilstoppingsproblemer som dem som oppstod på den gamle pumpestasjonen

Grundfos 18,5 kW SL-pumper våtmonteres i pumpestasjonen.


Resultet

Den nye pumpestasjonen ble satt i drift i september 2020, og resultatene har vært imponerende. Etter at de nye Grundfos-pumpene med Open S-tube®-impellere ble installert, har det så langt verken vært tilstoppingshendelser eller ikke-planlagte servicetilkallinger. Dette er svært imponerende sammenlignet med de tre til fire serviceinngrepene per uke med de gamle pumpene.

"Så langt har SE-pumpene kjørt i rundt 1000 timer, og det har ikke vært behov for inngrep", sier Ivo ten Brinke, Driftssjef på Vechtstromen. "Vi utfører en årlig inspeksjon av pumpene våre, og hvis pumpen med den nye impelleren fortsetter å fungere på denne måten, er vi svært interesserte i å se tilstanden til slitedelene på det tidspunktet."

Pumpene betjenes av drev med variabel hastighet.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.