Case

Mineralvannprodusent senker energikostnadene med 45%

En energirevisjon førte til en løsning som økte systemytelsen med 70 % for den ledende britiske mineralvannprodusenten Britvic, og senket energikostnadene med 45 %. Britvic vil spare anslagsvis 69 500 euro årlig og oppnå avkastning på mindre enn to år.

Ikke bare har vi sett en umiddelbart forbedret vannforsyning med stabilt og konstant trykk; vi har også kunnet overvåke og trende strømningene, noe som muliggjør kontinuerlige forbedringer i prosessene våre.

– Calvin Vinsj, ingeniør, Operations Development GB & I, Britvic Soft Drinks Ltd

Situasjonen

Da Britvic hadde behov for å oppgradere vannforsyningen på fabrikken i Rugby i Storbritannia, var det nødvendig med en løsning som ville levere de riktige, varierende vannmengdene ved riktig trykk og også redusere energikostnader og karbonutslipp. I tillegg krevde Britvic ekstern systemtilgang, og den nye løsningen måtte forhåndsmonteres i en container for å minimere produksjonsforstyrrelser.Løsningen

Britvic kontaktet Grundfos, og en løsning ble snart funnet. Først gjennomførte energioptimaliseringseksperter fra Grundfos en energirevisjon ved Britvic-anlegget for å identifisere muligheter for å forbedre energieffektiviteten. Grundfos designet og bygde deretter en containerløsning som inkluderer et trykkøkningssystem med 5 Grundfos CR XL 22 kW flertrinnspumper i tillegg til et doserings- og desinfeksjonssystem for vanntanker og full SCADA-kompatibel PLC-kontroll med fjerntilgangsfunksjoner.

CR XL-pumpene leverer en strømningshastighet på 290 m3/t med redusert trykk på 2,5 bar. De innebygde frekvensomformerne styrer pumpehastigheten kontinuerlig, og kjører hver pumpe så effektivt som mulig. Det helautomatiserte systemet sikrer at den gjeldende produksjonsetterspørselen oppfylles til enhver tid med lavest mulig energiutgifter.

Løsningen ble testet på Grundfos-fabrikken før den ble montert i en container og sendt til Rugby i Sunderland, der den ble løftet på plass med kran i løpet av få timer. Britvic samarbeidet tett med Grundfos for å redusere risikoen og legge til rette for en presis omlegging.

 

Resultatet

Med den tilpassede Grundfos-løsningen har Britvic oppfylt alle sine mål: Vannstrømningen har økt med 70 % samtidig som energikostnadene er redusert med 45 %. Energibesparelsene utgjør 69 500 euro årlig. Som et resultat vil Britvic oppnå avkastning på mindre enn to år. Det tette partnerskapet mellom Britvic og Grundfos sikret at ingen produksjonstid gikk tapt i løpet av prosjektet.

Det effektive pumpesystemet hjelper Britvic med å nå sine energimål og er klar for fremtidig vekst, da det kan levere strømninger på mer enn 400 m3/t. Britvic vurderer å kopiere løsningen på andre anlegg i Storbritannia og Irland.

«Grundfos-trykkøkningspumpesystemet som ble levert til Britvic, har vist seg å være en stor suksess selv på den korte tid det har vært i drift», sier ingeniør Calvin Winch i Britvic. «Ikke bare har vi sett en umiddelbart forbedret vannforsyning med stabilt og konstant trykk; vi har også kunnet overvåke og trende strømningene, noe som muliggjør kontinuerlige forbedringer i prosessene våre. Å jobbe med Grundfos-teamet gikk så bra som vi kunne ønsket, og det å ikke miste produksjonstid er takket være alle involverte. Flott innsats!»

Nytt system

 • Grundfos trykkøkningssystem med 5 CR XL 22 kW flertrinnspumper
 • Grundfos doserings- og desinfeksjonssystem for lagringstanker
 • PLC-kontroll med SCADA-integrasjon og ekstern tilgang

Nøkkelegenskaper

 • Strømningshastighet på 290 m3/t ved redusert trykk på 2,5 bar under helautomatisk styring
 • Variable frekvensstyrte pumper som kan justeres etter vannbehov
 • Selvrensende system som ikke avbryter produksjonen
 • Fjernovervåking og datatrending
 • Designet med tanke på ekspansjon: kan oppnå strømninger på over 400 m3/t
 • Containerløsning installert i løpet av få timer

Viktigste fordeler

 • Energikostnader redusert med 45 %
 • Kostnadsbesparelser på ca. 69 500 euro per år på energi
 • Avkastning på mindre enn to år
 • Ingen produksjonstid tapt under omlegging
 • Lokale britiske ingeniør- og produksjonsmuligheter

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.