TPE2 eller TPE3 - hvornår skal du vælge hva

Se, hvornår du skal bruge henholdsvis TPE2 og TPE3.

TPE3 - KORT FORTALT
TPE3 indeholder nogle helt funktioner, som gjør den i stand til at optimere det anlæg og den applikation, den er en del af.
Det er funktioner som differenstemperatur, den indbyggede varmeenergimåler, flowbegrænsningsfunktionen samt en integreret differenstryk- og temperatursensor. De gjør pumpen i stand til at fungere effektivt i adskillige reguleringsfunktioner.
Derfor anbefaler vi alltid TPE3 som første prioritet.

TPE2 - KORT FORTALT
TPE2 har dog et par funktioner, som ikke findes i TPE3. Hvis du har brug for disse særlige funktioner i dit pumpeanlæg, skal du naturligvis vælge TPE2.

Avanceret sætpunktsindflydelsesfunktion
Den avancerede sætpunktsindflydelsesfunktion giver dig mulighed for at definere individuelle parameter, der bestemmer, hvordan pumpens ydelse skal ændres.

  • Udendørstemperatur
  • Differenstemperatur

Lad os tage et varmegenvindingsanlæg med væskekoblede batterier, hvor flowet afhænger af temperaturforskjellen mellem to luftstrømme. Når temperaturforskjellen er høj, skal pumpens ydelse også være høj. Og når temperaturforskjellen er lav, skal pumpen ydelse reduceres. Og ved en bestemt temperatur skal pumpen stoppe. Med den avancerede sætpunktsfunktion ændres pumpens ydelse afhængigt af temperaturforskjellen mellem de to luftstrømme.   

Limit Exceed-funktionen
Limit Exceed er en anden funktion, som giver dig mulighed for at tilpasse pumpens drift. Med denne funktion vælger du en bestemt parameter, f.eks. tryk eller temperatur, som skal påvirke pumpedriften – du definerer dog rammen for denne parameter.

Lad os tage eksemplet fra før. Når differenstemperaturen når og overstiger en bestemt værdi eller grænseværdi – i dette tilfælde 2° C – stopper pumpedriften indtil differenstemperaturen igen er over en foruddefineret grænse. I dette tilfælde en differenstemperatur på 3° C.     

KONKLUSION
Har du brug for at definere dine egne parameter til styring af pumpedriften, skal du vælge en TPE2-pumpe.
I alle andre tilfælde anbefaler vi TPE3 på grund af dens mange funktioner og fordele.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende