Vannbehandling i kjøletårn

Oppdag hvordan intelligente løsninger for gjenbruk av vann kan bidra til å redusere strøm- og vannforbruket i kjøletårn.

Marco, vannbehandling er svært viktig for Grundfos. Det er mange vannbehandlings- bruksområder rundt om i verden. Jeg tror det er mange forskjellige bruksområder som krever ulike løsninger.

Ja, det er sant. Spesielt i industrien har vi mange ulike bruksområder. Og i det industrielle miljøet har vi høyt vannforbruk. For eksempel bruker kjøletårn ganske mye vann. Og jeg tror det finnes mange utfordringer med kjøletårnet som vi må løse.
Det er mange utfordringer ved drift i kjøletårn. Da vi besøkte kundene våre for å se installasjonene deres, innså vi at mange av disse installasjonene håndteres manuelt.

Men dette fører til utfordringer, for eksempel biologisk kontaminering. Biologisk kontaminering kan forårsake biofilm i rørene og på varmeveksleren, noe som reduserer kapasiteten til kjøletårnet og øker energiforbruket. Den andre utfordringen er økt saltkonsentrasjon, som skjer hvis du ikke sjekker konduktiviteten eller tiden og reagerer på dette. Det fører også til avsetninger, som resulterer i enda høyere energiforbruk.

Hvordan håndterer vi kjemikaliene som brukes inne i kjøletårnet?

Hvis du ikke doserer riktig mengde, kan det føre til overdosering eller underdosering, noe som kan forårsake andre problemer.

Marco, du har nå sett at vi har mange utfordringer med kjøletårnvann. Men slik jeg ser det, vil disse utfordringene øke hvis flere og flere kunder bruker gjenbruk av vann som kilde til vann i kjøletårn. Biologiske kontaminanter vil vokse raskere, så det er definitivt flere utfordringer i vente. Og vi trenger noen intelligente løsninger for å håndtere det.

Det er sant, Carsten. Når det gjelder kjøletårn, har vi noe å tilby for alle slags tilfeller. Det inkluderer løsninger for både vannkilder med gjenbruk av vann og naturlige vannkilder, slik at vi kan gjøre ting på en smartere måte enn før. Jeg sa tidligere at vi allerede har løsninger hos Grundfos for å hjelpe kundene våre med utfordringene de står overfor i kjøletårnene sine.

Den første er et eksempel på riktig måle- og kontroll- utstyr som trengs i et kjøletårn for ikke bare å vise resultatet av behandlingen, men også kontrollere resultatet av behandlingen. Vi trenger det også for å dokumentere om målinger samsvarer med regler og forskrifter. Deretter har vi våre presise doseringspumper.

Disse pumpene doserer nøyaktig den nødvendige mengden kjemikalier i prosessen – intet mer, intet mindre. Dermed er det en annen intelligent løsning. Når vi kobler disse doseringspumpene til den kjemiske appen, kan vi sikre at operatøren kan bruke kjemikalier på en trygg og sikker måte, for eksempel ved å unngå å blande kjemikalier som er potensielt farlige hvis blandet.

Nok en gang kan vi vise hva vi har dosert i prosessen, slik at vi kan overholde lokale forskrifter. Sist, men ikke minst, kan vi med et intelligent systemoppsett og løsning koble sammen de forskjellige komponentene, slik at de kan brukes sammen og dermed optimalisere prosessen.

Alt dette håndteres under det vi kaller Grundfos iSOLUTIONS, hvor vi ser behov for en ny tilnærming og et behov for å håndtere hele systemer annerledes i fremtiden. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert