Overvann og spillvann

Fremtidens klimaforandringer

Produkter og løsninger til håndtering av overvann og spillvann

I dette webinaret presenterer Willy Sture, salgsingeniør VVS, og Ingvill Ydse, salgsingeniør VA, ulike pumpeløsninger for håndtering av overvann.

Overvann er et høyaktuelt tema som følge av klimaendringer som fører til økt nedbør, høyere frekvens av ekstremvær, og økt risiko for flom og jordras som utgjør fare for bygninger og infrastruktur. 

Det er stort fokus på overvannshåndtering i kommune og stat, og de fleste ønsker at nedbør skal håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen lokalt, og føres naturlig til åpne vannveier. Men i tilfeller med ekstreme nedbørsmengder klarer ikke nødvendigvis vannveiene å håndtere alt vannet. I slike situasjoner må man benytte pumper og pumpestasjoner for å flytte overvannet.

Varigheter: 40 minutter

Webinaret holdes av:

Willy Sture
VVS salgsingeniør

Ingvill Ydse
VA salgsingeniør

Relaterte produkter

Vil du lese mer om produktene som nevnes i webinaret, finner du de her.