Administrasjon

Ledelsen

Truls Lystang, Administrerende direktør

E-post: tlystang@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Dag E.S. Gramstad, Kommersiell direktør

E-post: dgramstad@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

John Ove Laksberg, Salgsdirektør VVS

E-post: jlaksberg@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Mobiltelefon: 95 98 51 38

Geir Nilsen, Salgssjef VA

E-post: gnilsen@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Liana Arutyunyan, Sales Operations & Logistics Manager

E-post: larutyunyan@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Sascha Nordenstam, Innesalgssjef

E-post: snordenstam@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Allan Cardoso, Country Service Manager

E-post: acardoso@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Strategisk prosjektassistent

Siv-Camilla Strøm, Strategisk prosjektassistent

E-post: siv.strom@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

HR

Johanna Svenlin, HR ansvarlig

E-post: jsvenlin@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Marketing/Presse

Terese Lunde, Marketing Manager

E-post: tlunde@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Kristina Gravdahl, Marketing Coordinator

E-post: kgravdahl@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Økonomi

Nina Hektoen, Regnskapsmedarbeider

E-post: nhektoen@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00

Faks: 22 32 21 50

Prosess/HMS

Kathinka Nygaard, Prosessansvarlig

E-post: kanygaard@grundfos.com

Telefon: 22 90 47 00