Ambicje

Jako firma o światowym zasięgu naszym obowiązkiem jest mieć swój udział w rozwiązywaniu współczesnych, pilnych problemów. Nasze cztery ambicje odzwierciedlają obszary, w których możemy wywrzeć największy wpływ.

Ambitne cele

Zrównoważony rozwój jest u podstaw strategii Grundfos na 2025. Nasza polityka biznesowa zakłada przyspieszenie rozwoju energooszczędnych rozwiązań wodnych i cyfrowych, ponieważ to właśnie tam możemy wywrzeć znaczący wpływ na niektóre z najbardziej krytycznych kwestii na świecie.

Nasze cztery ambicje będą wyznaczać przyszłość w zakresie zrównoważonego rozwoju, będąc obszarami, w których chcemy być liderem i gdzie możemy mieć największy wpływ:

  • Oszczędność energii dzięki inteligentniejszej i bardziej wydajnej technologii dla pomp
  • Oszczędność wody poprzez rozwój rozwiązań związanych z wydajnością i wtórnym wykorzystaniem wody
  • Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w całej naszej firmie
  • Usprawnienie dostępu do wody dla ludzi w potrzebie 

Nasza zero-emisyjna przyszłość w Grundfos 

Podjęliśmy jeden z najśmielszych kroków naprzód w sferze zrównoważonego rozwoju związany z zero-emisyjnością i celami naukowymi na 2030 rok, które to dostały walidacje z inicjatywy „Science-Based Targets”.

Ustalone przez nas cele naukowe są zakorzenione w naszej ambicji dotyczącej oszczędzania energii i podkreślają naszą wiodącą rolę w podejmowaniu działań na rzecz klimatu w całym obszarze działań i głęboko w łańcuchu wartości. 

Zobowiązujemy się do 2030 roku:

  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych objętych zakresem 1 i 2 o 50%, w stosunku do roku bazowego 2020
  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych objętych zakresem 3 o 25% w stosunku do roku bazowego 2020

Zobowiązujemy się do 2050 roku:

  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 o co najmniej 90%
  • Zneutralizować emisje spoza naszego łańcucha wartości

Kontynuując naszą podróż  

Nasze cztery ambicje bezpośrednio łączą się z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals (SDGs)). SDG #6 i SDG #13 to miejsca, gdzie Grundfos może wnieść najwięcej poprzez ochronę wód, łagodzenie problemów klimatycznych, ochronę cennych zasobów i poprawę jakości życia ludzi.

Nasze ambicje mogą być osiągnięte tylko dzięki partnerstwu. Klienci, pracownicy, społeczności, dostawcy, organizacje pozarządowe, rządy, inne przedsiębiorstwa: ci interesariusze są naszymi sojusznikami w tworzeniu zmian i bez nich nie wykorzystamy naszego pełnego potencjału.

Uwzględniamy i stale uczestniczymy w realizacji SDGs poprzez szukanie nowych sposobów prowadzenia biznesu - sposobów które są przyjazne dla środowiska.