Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Jako pracodawca mamy do odegrania ważną rolę w zapewnieniu naszym pracownikom długiego, zdrowego i szczęśliwego życia zawodowego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Grundfos to ludzie, dlatego chcemy zapewnić swoim pracownikom długie, zdrowe i szczęśliwe życie zawodowe.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszym pracownikom poprzez tworzenie dobrego środowiska pracy, które zapewni równowagę fizyczną, psychiczną i społeczną oraz będzie zapobiegać urazom podczas wykonywania różnych czynności.

Regularnie monitorujemy zdrowie i bezpieczeństwo poprzez coroczny proces samooceny, jak również rotacyjny przegląd i poświadczenie zarządzania przez stronę trzecią.

Zdrowie i dobre samopoczucie

W Grundfos zdrowie i bezpieczeństwo dotyczą w równym stopniu ochrony zdrowia psychicznego, jak i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W związku z tym dobrostan psychiczny stanowi nieodłączną część naszego podejścia do zdrowia i bezpieczeństwa w firmie.

Naszym celem jest zmniejszenie poziomu stresu zgłaszanego przez pracowników i aby to osiągnąć, wdrożyliśmy narzędzia e-learningowe służące do nauki zapobiegania i łagodzenia stresu.

Jako część naszych działań na rzecz zdrowia psychicznego, w 2021 roku podpisaliśmy Leadership Pledge on Mental Health (pl. - Zobowiązanie liderów w zakresie zdrowia psychicznego), na którego czele stał CEO, Poul Due Jensen. Zobowiązanie to jest globalną inicjatywą zainicjowaną przez przedsiębiorstwa, której misją jest działanie na rzecz pozytywnych zmian w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy.