Water2Life

Water2Life to program zainicjowany przez naszych pracowników, który pomaga dokonać realnych zmian na świecie poprzez pomoc w społecznościach o niskich zarobkach, które są dotknięte rosnącymi wyzwaniami związanymi z wodą. 

Water2Life: Podróż przez kontynenty

Od 2010 roku zostało przekazane ponad 600.000€, a rozwiązania w zakresie czystej wody dostarczyliśmy dla ponad 50.000 osób.
Water2Life jest potężnym programem zainicjowanym i kierowanym przez pracowników, który ma na celu dostarczenie czystej wody do społeczności w potrzebie.

W 2013 roku program zakończył swój pierwszy 3-letni projekt, zapewniając dostęp do czystej wody 16 000 osobom w Kenii, a następnie udał się do Wietnamu, aby pomóc kolejnym 27 000. Obecnie program jest na trzecim kontynencie - w obu Amerykach.  

Oprócz tego, że program przynosi namacalne korzyści społecznościom o niskich zarobkach na całym świecie, pomaga wzmocnić nasze podejście do zrównoważonego rozwoju i zaangażować naszych pracowników w kultywowanie wartości, którymi kieruje się Grundfos: Bycie zrównoważonym, skoncentrowanym na ludziach i nastawionym na współpracę.

Globalne zmiany klimatyczne oraz nierówności wywierają coraz silniejsze obciążenie na sytuację gospodarki wodnej na świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie to tylko kropla w rzece wyzwań z którymi na co dzień borykają się zwłaszcza, ludzie z słabo rozwiniętych regionów świata. Nasi pracownicy chcą wziąć na siebie część odpowiedzialność i pomóc w złagodzeniu niektórych z tych wodnych problemów, aby dać ludziom dostęp do jednego z podstawowych elementów potrzebnych do życia: czystej wody.

Partnerstwa z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

Water2Life opiera się na współpracy z lokalnymi NGO, lokalnymi firmami i lokalnymi ludźmi. Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami jest jednym z kluczowych czynników dla sukcesu programu stworzonego przez naszych pracowników a zaangażowanie partnerów gwarantuje, że jesteśmy dobrze odbierani przez mieszkańców obszarów, w których działa Water2Life. Zapewnia to ciągły i długotrwały rozwój dla wszelkich inicjatyw. Udało się nam podjąć współpracę z Czerwonym Krzyżem w Kenii, Thrive Networks w Wietnamie oraz Watermission w Hondurasie.

Jak prowadzimy zbiórkę 

Pracownicy Grundfos zbierają fundusze poprzez różne aktywności. Ambasadorzy Water2Life organizują te aktywności razem ze swoimi współpracownikami. Efektem tego jest łączenie się w szczytnym celu i przyczynianie się do odpowiedzialnie społecznych działań przy jednoczesnym socjalizowaniu się ze współpracownikami w obrębie całej organizacji. Dodatkowo w oparciu o środki przekazane przez pracowników Grundfos dopłaca do kwoty darowizn, co stanowi jeszcze większą zachętę do zbierania funduszy na systemy wody pitnej dla potrzebujących.

Pomoc szkołom, szpitalom i społecznościom w dostępie do bezpiecznej wody

Od 2017 do 2020 roku Water2Life będzie działać w Hondurasie. Skupimy się tam na instytucjach publicznych i lokalnych społecznościach, które bardzo potrzebują czystej, zdatnej do picia wody. 

Z naszym najnowszym projektem Water2Life w Hondurasie jest związana szkoła publiczna Froylan Turcios. Licząca ponad 2000 uczniów placówka jest ważnym obiektem dla lokalnej społeczności. Przez wiele lat nie była jednak w stanie zapewnić czystej wody dla uczniów i pracowników, co miało negatywne konsekwencje dla zdrowia, higieny oraz działania stołówek i całej administracji.

Nasz projekt zakładał zaopatrzenie w wodę z własnego źródła przy pomocy zasilania energią słoneczną. Nowa instalacja w szkole oznacza rodziców, którzy nie muszą się zamartwiać, że ich dzieci rozchorują się od wody. Oznacza to też wzrost higieny i poprawę warunków w stołówkach, daje to też możliwość sprzedaży czystej wody za symboliczną opłatą. Dzięki temu placówka pokryje potencjalne koszty konserwacji i napraw, a sama sprzedaż przyniesie wiele korzyści lokalnej społeczności. 

Działalność Water2Life w Hondurasie

Nasz ostatni projekt w Hondurasie miał miejsce w szkole Froylan Turcios w Tocoa, Colon. Dzięki naszym darowiznom oraz pomocy naszego partnera Water Mission zapewniliśmy szkole dostęp do czystej wody.

Szpital San Isidro

Nasze pierwsze przedsięwzięcie w Hondurasie było związane ze szpitalem San Isidro w Tocoa. Zgodnie z rozporządzeniem, szpital może przyjąć 4 526 pacjentów w rok. W rzeczywistości przyjmował ponad 9000 pacjentów rocznie.

Szpital potrzebuje dostępu do bieżącej wody na potrzeby swoich operacji, a także do picia i mycia. Jednak jako szpital rejonowy nie posiada wystarczającego budżetu na naprawy, konserwację i rozbudowę. Co więcej, nie posiada wystarczającego budżetu na usprawnienie swojego systemu zaopatrywania w wodę pitną.

Nasz projekt ma na celu zapewnienie szpitalowi dostępu do własnego źródła zaopatrzenia w wodę z filtracją i chlorowaniem. Odnowione zostaną również instalacje wodno-kanalizacyjne, zlewy, prysznice i toalety. Pompy będą zasilane przez panele słoneczne, co zapewni stabilność i trwałość całej instalacji.

Nasz pozarządowy partner w Hondurasie: Water Mission

Podobnie jak w poprzednich projektach, Water2Life współpracuje z organizacją pozarządową działającą już lokalnie i posiadającą wiedzę oraz doświadczenie. Współpraca z Water Mission była oczywistym wyborem z kilku powodów: Ta NGO w ciągu ostatnich 20 lat pomogła ponad 3000 społeczności mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami, a dodatkowo przez ostatnie 10 lat utrzymywała bliskie relacje z Grundfos. Inżynierowie, kierownicy projektów i pracownicy społeczni znajdujący się w tym samym mieście co szpital San Isidro zapewniają optymalne warunki do pomocy różnym instytucjom publicznym oraz możliwość szybkiego i skutecznego rozwiązywania wszelkich doraźnych problemów, które mogłyby się pojawić. 

Zobacz nasze poprzednie projekty od 2010 roku