Różnorodność, równość i inkluzywność

Grundfos to ludzie, w związku z tym wierzymy, że kluczem w tworzeniu środowiska pracy, gdzie osoby zatrudniane rozwijają się i prosperują, jest nasza zdolność do doceniania i promowania różnic związanych z pochodzeniem, doświadczeniami lub perspektywą. ​​​​​


Grundfos to ludzie

Chcemy tworzyć zróżnicowane i inkluzywne miejsce pracy, w którym ludzie czują się doceniani, szanowani i wspierani. To jest u podstaw tego, jacy jesteśmy w Grundfos. Zatrudniając około 19 000 pracowników w różnych krajach, z dumą czerpiemy z talentów, perspektyw i doświadczeń przyjmując różnorodne podejście jako normatywną część funkcjonowania naszej firmy. Wierzymy, że posiadanie tak obszernej mieszanki talentów jest kluczem do dalszego rozwoju nowych innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań wodnych - tworzonych zarówno dla naszej firmy, jak i dla społeczeństwa.

Grundfos to ludzie - w związku z tym postrzegamy różnorodność, równość i inkluzję jako przewagę. Różnice w pochodzeniu, sposobie myślenia, preferencjach, cechach i umiejętnościach są kluczem do napędzania i rozwijania naszej działalności. Musimy dalej utrzymywać i przyciągnąć różnorodne talenty, abyśmy mogli prężniej opracowywać nowe, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania w zakresie technologii wodnej. Poprzez zwiększanie różnorodności, równości i inkluzji w Grundfos, jesteśmy w stanie nie tylko wzmocnić naszą firmę, ale także podejście społeczeństwa
Poul Due Jensen, CEO
Aby nasza podróż w kierunku DE&I przynosiła sukcesy, potrzebujemy wszystkich, a nie tylko kilku z nas. Zachęcamy więc współpracowników do budowania inkluzywnej kultury i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby inspirować, wspierać oraz dawać dobry przykład. Sprowadza się to do zachowań, sposobu prowadzenia spotkań, wymiany myśli ze współpracownikami, uwzględniania perspektywy DE&I w decyzjach dotyczących ludzi i zwracania uwagi na to, co jest najbardziej potrzebne w indywidualnej przestrzeni. Ostatecznie chcemy robić to wspólnie, aby odnieść trwały sukces
Ulla Grøn, Head of DE&I

Nasze aspiracje

Grundfos zobowiązuje się do poprawy jakości życia poprzez umożliwienie ludziom osiągnięcia pełnego potencjału. Dzięki rozpowszechnianiu konceptów różnorodności, równości i integracji czynimy Grundfos oraz społeczeństwo silniejszym.

W Grundfos wierzymy, że udana zmiana w kierunku zróżnicowanego sposobu myślenia sprowadza się do podjęcia przez każdego z nas drobnych - a przez niektórych trochę większych działań. Aby pomóc naszym intencjom przekuć się w rzeczywistość, wyznaczyliśmy pięć zagadnień, które będą przewodzić i napędzać naszą podróż w kierunku jeszcze bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy. 

Pięć zagadnień to:

  • Zaangażowanie liderów
  • Kultura integracyjna
  • Rekrutacja i awans dla Kobiet
  • Wczesny rozwój kariery zawodowej
  • Ograniczona zdolność do pracy/reprezentacja dla osób o specjalnych potrzebach

Zaangażowanie liderów

Naszą ambicją jest rozwój zróżnicowanej, uczciwej i inkluzywnej struktury organizacyjnej, w której nasi liderzy uwidaczniają zróżnicowane podejście oraz są wzorem do naśladowania. Wierzymy, że przywództwo jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w zakresie różnorodności, równości i inkluzji. 

Kultura integracyjna

Wyzwalamy siłę różnorodności poprzez zapewnienie, że każdy na całym świecie może się czuć mile widziany, doceniany, szanowany i wspierany. Promowanie kultury integracyjnej pozwoli na rozkwit różnorodności i urzeczywistnienie jej zalet.

Rekrutacja i awans dla Kobiet

Staramy się przewodzić w dążeniu do zapewnienia równości względem płci - w Grundfos i w całej branży. Będziemy kontynuować naszą pracę w zakresie większej reprezentacji kobiet i rozpowszechniania pozycji kobiet liderów.

Wczesny rozwój kariery zawodowej

Wspieramy nowych pracowników w ich rozwoju zawodowym. Wierzymy w zapał naszych młodych talentów i ich wkład w innowacyjne rozwiązania, które mogą stanowić odpowiedź na światowe problemy wodno-klimatyczne.

Ograniczona zdolność do pracy/reprezentacja dla osób o specjalnych potrzebach

W 1968 roku otworzyliśmy pierwszy elastyczny warsztat w Danii. Konceptem było stworzenie nowych możliwości osobą o ograniczonej zdolności do pracy. Od tego momentu umożliwiamy ludziom z niepełnosprawnościami prowadzenie satysfakcjonującego życia zawodowego. Teraz poszerzamy te ambicje o problemy poznawcze i chcemy umożliwić osobom o szczególnych potrzebach satysfakcjonujące życie zawodowe zarówno w biurze, jak i na produkcji.

Grupy pracowników Employee Resource Groups

Wierzymy, że każdy powinien czuć się respektowany i doceniany za swój unikalny potencjał i pasję. Dlatego mamy w Grundfos „Employee Resource Groups” (ERGs), czyli fora prowadzone przez pracowników dla pracowników, które oferują bezpieczne miejsce do kontaktu i wymiany informacji. Nasze ERGs zostały stworzone, aby wspierać rozwój, naukę, budowę społeczności i współpracę w naszej firmie.

Nasze ERGs tworzą miejsca, w których ludzi łączą podobne poglądy oraz zainteresowania, ale także wspólne wyzwania, z którymi się mierzą - pozwala to na możliwość budowania silnego poczucia przynależności poprzez wnoszenie do pracy całego siebie.

Każde ERG jest sponsorowane przez dwóch starszych liderów, którzy zapewniają wsparcie i feedback w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Do grona sponsorów dołączają zaangażowani pracownicy, którzy ochotniczo biorą udział w prowadzeniu dialogów i debat w danym ERG w celu tworzenia konstruktywnych i owocnych konkluzji.

W miarę rozwoju projektu mamy nadzieję powitać w Grundfos jeszcze więcej grup ERG. Na ten moment, można dołączyć od jednej z czterech Employee Resource Groups:

  • Pride@Grundfos
  • Women@Grundfos
  • Future@Grundfos
  • Abilities@Grundfos

Zostań częścią zespołu Grundfos

Sprawdź naszą sekcję kariery i dołącz do grona pracowników Grundfos