Zmniejszanie śladu węglowego

Do naszej działalności należy tworzenie energooszczędnych rozwiązań wodnych i cyfrowych, dlatego musimy wywiązać się z postawionych przez nas obietnic dotyczących zmniejszenia naszego śladu węglowego poprzez oszczędzanie na własnym zużyciu wody i energii, tworząc jednocześnie ekologiczny łańcuch dostaw.

Nasza rola w zrównoważonej przyszłości

Nie lekceważymy wpływu, który wywieramy jako firma. Dlatego jesteśmy w ciągłym procesie minimalizowania naszego środowiskowego śladu produkując i wykorzystując nasze wodne oraz energooszczędne rozwiązania, aktywując przy tym bardziej wydajny i zrównoważony łańcuch dostaw. 

Podczas redukcji naszego śladu węglowego jesteśmy zobowiązani do:

  • Odpowiedzialnych pomiarów, zarządzania i ograniczenia naszego zużycia wody
  • Efektywnej redukcji poboru energii poprzez odpowiednie działania gospodarcze
  • Umożliwienia powstania ekologicznego łańcucha dostaw skoncentrowanego na zamówieniach, logistyce i pakowaniu

Rok 2021 był pierwszym od wielu, kiedy nasze emisje CO2 i zużycie energii wzrosło, aniżeli zmalało. Niemniej jednak pozostajemy zaangażowani w zmniejszanie naszego śladu środowiskowego poprzez pracę nad wyznaczaniem celów naukowych oraz przyjmowaniem podejścia do zrównoważonego rozwoju opartego w większym stopniu na danych i oddziaływaniu.

Oszczędzanie wody i energii

Woda to nasz żywioł, dlatego nieustannie pracujemy nad ograniczeniem jej zużycia w naszych własnych działaniach.

Nasze globalne zużycie wody jest stosunkowo niskie w porównaniu z przedsiębiorstwami z innych gałęzi przemysłu. Wykorzystujemy wodę przede wszystkim w naszych zakładach produkcyjnych i montażowych.

Od dawna wspieramy globalny ruch na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie, również stale analizując nasz wpływ w obrębie całego łańcucha wartości.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką mamy, dlatego z dużym zaangażowaniem staramy się minimalizować jej negatywne skutki poprzez nasze "zielone" budynki, pojazdy elektryczne i programy wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Umożliwienie powstania ekologicznego łańcucha dostaw

Nasz ekologiczny łańcuch dostaw jest kluczowym elementem w budowie elastycznej firmy zdolnej do wdrażania trwałych oraz skutecznych rozwiązań. Nasz program „Zarządzania Ekologicznym Łańcuchem Dostaw” (ang. Green Supply Chain Management) to wielofunkcyjna inicjatywa obejmująca trzy sektory: zamówienia, logistykę i pakowanie.

W ramach zrównoważonego podejścia do zamówień pracujemy w całej naszej firmie nad rozwiązaniem problemów społecznych i klimatycznych, co obejmuje również współpracę z naszymi dostawcami. W obszarze pakowania opracowujemy rozwiązania zmniejszające wpływ sektora na środowisko, co wpisuje się w nasze podejście do zrównoważonego rozwoju. W logistyce jesteśmy skupieni na analizowaniu rozwiązań, które są zarazem realne i skuteczne, zapewniając jednocześnie niezawodną realizację dostaw dla naszych klientów.

Cykl życia produktu

Celujemy w redukcje oddziaływania naszych ofert rynkowych na środowisko w całym ich cyklu życia. Już w procesie projektowania stosujemy pakiet narzędzi "Sustainable Product Solutions", który pozwala nam na systematyczną analizę i uwzględnia cały cykl życia produktu. Jest to wsparte "Oceną Cyklu Życia” (LCA - ang. Life Cycle Assessment) w celu oceny wpływu naszych rozwiązań na środowisko.

Z jednej inicjatywny do drugiej, nieustannie odkrywamy potencjał gospodarki cyrkularnej, począwszy od wykorzystania cyrkularnych modeli biznesowych, poprzez testowanie systemów odbioru aż do badania możliwości ponownego wykorzystania części i komponentów produktów.