Jesteśmy pionierami

Grundfos działa na rzecz ograniczenia skutków globalnego kryzysu klimatycznego

Inteligentne rozwiązania połączone z konkretnymi działaniami są kluczem w wysiłkach Grundfos, aby skutecznie wpływać na globalne wyzwania dotyczące wody i klimatu.

Nadchodzi globalny kryzys klimatyczny. Społeczeństwa na całym świecie stoją w obliczu związanych z tym problemów, w szczególności z niedoborem wody i globalnym ociepleniem. Łagodzenie tego zjawiska wymaga wysiłków całego społeczeństwa, w tym zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego.

„Kryzys związany z wodą i klimatem ma zasadnicze znaczenie dla kierunków naszego rozwoju. Nasza planeta i losy przyszłych pokoleń są zależne od tych czynników. Jako firma, która może mieć realny wpływ na radzenie sobie z tymi problemami uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie ”, mówi Mads Nipper, Dyrektor Generalny Grundfos.

W Strategii Grundfos do roku 2025 firma zawarała aspiracje, aby wywierać pozytywny wpływ na klimat, m.in. zmniejszenie do roku 2025 śladu węglowego o 50% w porównaniu do poziomu z roku 2008. Grundfos pomoże również swoim dostawcom zmniejszyć zużycie energii. Ambitnym celem strategii jest zmniejszenie zużycia wody o 50% do roku 2025 w porównaniu do poziomu z roku 2008.

„Odnosi się to tylko na naszej części świata. Poszerzamy zakres naszej działalności i poza działaniami wewnętrznymi, również na zewnątrz działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwiększamy również wysiłki na rzecz naszych lokalnych społecznościach ”- mówi Mads Nipper.

Do roku 2030 firma Grundfos pomoże zapewnić wodę dla 300 milionów ludzi, którzy dziś nie mają do niej dostępu. Ponadto dzięki inteligentnemu gospodarowaniiu wodą zaoszczędzi 50 miliardów metrów sześciennych świeżej wody.

„Przez cały czas będziemy przesuwać granice efektywności energetycznej pomp, upewniając się, że każda nowa pompa zużywa mniej energii elektrycznej niż ta, którą zastępuje. Będziemy również opracowywać i doskonalić rozwiązania cyfrowe, nieznane dotąd w świecie, abyśmy byli w stanie zrealizować nasze ambicje ”, mówi Mads Nipper.

„Nie możemy zrobić tego sami. Musimy współpracować z dostawcami, klientami i partnerami, aby zrealizować nasze ambicje. Osiągniemy to tylko razem. Ale my musimy działać już teraz - podsumowuje Mads Nipper.

Jesteśmy pionierami

Chcemy być pozytywnie nastawieni do zagadnień związanych z klimatem. Poprzez nasze rozwiązania i poprzez nasze działania zapewnimy dostęp do wody coraz większej liczbie ludzi na całym świecie, ochronimy nasze cenne zasoby wody i odpowiemy pozytywnie na globalne wyzwania związane z klimatem.

Jesteśmy pionierem w rozwiązywaniu światowych problemów związanych z wodą i klimatem oraz poprawiamy jakość życia ludzi.

Woda i cyfryzacja

Będziemy rozwijać i doskonalić nowe, cyfrowe rozwiązania, dzięki którym będziemy w stanie zapewnić wodę dla świata.

Przykładowe projekty z całego świata

Partnerstwo dla wody

Na całym świecie współpracujemy z kluczowymi partnerami, aby zapewnić ludziom dostęp do wody.

W krajach Azji, takich jak Wietnam, Kambodża i wielu innych, współfinansujemy inwestycje, aby z ich lokalnych zasobów wody dostarczać ją jako wodę pitną dla mieszkańców miast i wsi.

Jednym z takich miejsc jest Takeo w Kambodży , gdzie Grundfos współpracuje z lokalnym zakładem wodociągowym, aby zaopatrzyć mieszkańców w wodę.