Montaż i ustawienia pompy Grundfos COMFORT DT sterowanej zegarem cyfrowym

Dowiedz się, jak zamontować i ustawić pompę Grundfos COMFORT DT i poznaj zalety zegara cyfrowego.

Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad czasem pracy pompy, sięgnij po model Comfort ze zintegrowanym zegarem cyfrowym.

Dzięki funkcji zegara można ustawić okresy pracy pompy, zapewniając optymalny komfort oraz minimalizując zużycie energii i strat ciepła w rurach. Pompa Grundfos COMFORT DT sterowana zegarem cyfrowym jest łatwa do zamontowania.

Najpierw pompę montuje się na rurze powrotnej, a następnie podłącza się ją do gniazdka zasilania elektrycznego. Po włączeniu zasilania można zauważyć, że tekst 100% świeci się na zielono. Oznacza to, że pompa działa z wydajnością 100% przez całą dobę.

Można również zauważyć, że żółty wskaźnik czasu bieżącego miga w pozycji na godz. 6:00.

Aby ustawić rzeczywisty czas, naciśnij górny przycisk. Symbol koła zębatego zaświeci się na zielono, aby wskazać, że pompa znajduje się w trybie ustawień.

Naciśnij prawy przycisk, aby przesunąć wskaźnik czasu bieżącego na czas rzeczywisty. Po zakończeniu naciśnij lewy przycisk, aby zatwierdzić bieżący czas.

Teraz zaświeci się na zielono domyślne ustawienie zegara, które sprawi, że pompa będzie pracować w godz. 6:00–9:00, 11:00–13:00 oraz 16:00–21:00. Naciśnij górny przycisk, jeśli chcesz potwierdzić ustawienie domyślne.

Zobaczysz, że zapala się symbol zegara. Oznacza to, że pompa jest teraz uruchomiona w trybie zegara. Zamiast potwierdzać domyślne ustawienia fabryczne, możesz utworzyć własne. Można to zrobić, naciskając górny przycisk.

Punkt początkowy zacznie migać w pozycji na godz. 24:00. Naciskaj ciągle prawy przycisk, aby przesuwąć punkt. Możesz usunąć zaznaczenie wybranego przedziału czasowego, naciskając lewy przycisk.

Jeśli chcesz wybrać więcej przedziałów czasowych, naciskaj prawy przycisk w sposób ciągły, aby przejść do niezaznaczonego przedziału, a następnie naciśnij lewy przycisk, aby wybrać ten przedział.

W ten sposób można dostosować ustawienie czasu, aby dopasować je do wzorca zużycia wody w gospodarstwie domowym.

Kiedy ustawienia będą już zadowalające, naciśnij górny przycisk. Tak jak poprzednio, można zauważyć, że pompa pracuje w trybie zegara, ponieważ symbol zegara świeci się na zielono.

Za pomocą górnego przycisku można zmienić tryb pracy pompy. Naciśnij raz, a pompa przejdzie do trybu 100%. Naciśnij ponownie, a pompa przejdzie do trybu ustawień.

Naciśnij jeszcze raz, aby powrócić do trybu zegara. Było to krótkie wprowadzenie do montażu i konfiguracji pompy Grundfos COMFORT DT sterowanej zegarem cyfrowym, która zapewni maksymalny komfort w Twoim domu. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy