Poznaj eksperta

Poznaj eksperta: Ponowne wykorzystanie wody przemysłowej

Grundfos jest w stanie dostarczyć rozwiązania dla wszystkich faz procesu uzdatniania wody, włączając w to oczyszczanie biologiczne, chemiczne i fizyczne. To sprawi, że Twój system ponownego wykorzystania wody stanie się zaawansowany technologicznie, jeśli chodzi o niezawodność i efektywność ekonomiczną, a jednocześnie będzie on w przyszłości gotowy na rosnące zapotrzebowanie na wodę.

Zmniejsz zużycie wody i oszczędzaj

Wiele regionów na świecie boryka się z problemem braku wody, a procesy przemysłowe przyczyniają się do tego problemu. Oczekuje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na wodę w przemyśle zwiększy się o 400% [wg. OECD], ponieważ wiele gałęzi przemysłu intensywnie korzysta z wody. Woda odgrywa bezpośrednio lub pośrednio ważną rolę jako rozpuszczalnik, ciecz chłodząca, ciecz myjąca i jako woda czysta oraz pełni wiele innych funkcji.

W odpowiedzi na niedostatek wody i rosnące koszty wody czystej i odprowadzania ścieków, zakłady przemysłowe na całym świecie dążą do ponownego wykorzystania wody . Z ponownym wykorzystaniem wody mamy do czynienia wtedy, gdy ścieki z całego zakładu lub określonego procesu są poddawane obróbce do takiej jakości, która umożliwia ich przekazanie z powrotem do obiegu wody w instalacji.

Z jakich powodów wykorzystujemy wodę ponownie

Ponowne wykorzystanie wody zmniejsza zapotrzebowanie na wodę słodką, pozwalając zakładom przemysłowym oszczędzać wodę w czasie jej niedoboru.

Ponowne wykorzystanie wody pomaga także zmniejszyć koszty funkcjonowania instalacji przemysłowych. Wraz ze wzrostem opłat za wodę, możesz zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie zużycia wody słodkiej. Ponadto zakłady, które decydują się na odprowadzanie ścieków do miejskich oczyszczalni, muszą pokryć rosnące koszty opłat za ścieki.

Zgodność z przepisami jest także wyzwaniem dla obiektów przemysłowych. W przypadku niewystarczającego oczyszczania ścieków, prowadzącego do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, mogą zostać naliczone wysokie kary. Ponieważ wymagania w zakresie dokumentacji i raportowania mogą być bardzo złożone, sporządzanie ich ręcznie niesie za sobą spore ryzyko popełnienia błędu przez personel obsługujący. Cała złożoność przepisów wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności osobistej i może mieć negatywny wpływ na wizerunek Twojej firmy.

Inteligentne sposoby ponownego wykorzystania wody

Wieże chłodnicze są dobrym miejscem do wdrożenia systemu ponownego wykorzystania wody. Wiele zakładów przemysłowych, które zużywają bardzo dużej ilości wody posiada wieże chłodnicze. Woda z wież chłodniczych może być uzdatniona i użyta ponownie w procesach przemysłowych, w których nie jest wymagana jej wysoka jakość. Oznacza to także niższe koszty inwestycji i krótszy czas zwrotu inwestycji. Ponowne wykorzystanie wody na potrzeby uzupełniania wody w wieżach chłodniczych może być pomocne w oszczędzaniu wody.

Inteligentne rozwiązania do uzdatniania wody pomagają firmom ponownie wykorzystywać ścieki we własnych obiektach

Grundfos iSOLUTIONS łączy szereg inteligentnych elementów, które pomogą zoptymalizować proces ponownego wykorzystania wody. Łącząc cyfrowe pompy dozujące, urządzenia monitorujące i sterujące oraz inteligentne pompy o zmiennej częstotliwości - te rozwiązania oszczędzają czas i koszty robocizny. Wykorzystując inteligentne rozwiązanie, zakłady przemysłowe mogą zmniejszyć koszty oczyszczania ścieków, a także niezawodnie i bez wysiłku osiągnąć zgodność z prawem tam, gdzie jest to konieczne.

Ponownie wykorzystujemy 80% wody procesowej

W firmie Grundfos mamy własne ambicje związane z oszczędzaniem wody. Chcemy zmniejszyć zużycie wody o 50% do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2008. W naszej oczyszczalni ścieków otwartej w 2018 roku wykorzystujemy technologię ponownego wykorzystania wody Grundfos iSOLUTIONS. Rozwiązanie pomaga nam ponownie wykorzystać około 80% ścieków z naszego procesu płukania, a zakład oszczędza około 5000 m3 wody rocznie

Obejrzyj film referencyjny i zobacz jak oszczędzamy wodę dzięki rozwiązaniom iSOLUTIONS

Pobierz białą księgę i dowiedz się więcej

Zapoznaj się z kluczowymi procesami ponownego wykorzystania wody przemysłowej i zobacz, jak rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS mogą pomóc w ich optymalizacji w celu oszczędzania wody, energii i kosztów.

Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach

Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.

Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.

Inne powiązane artykuły i spostrzeżenia

Znajdź powiązane artykuły z badaniami i spostrzeżeniami z Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.