Novosti

Grundfos ostvaruje zapažen rezultat uprkos teškim uslovima na tržištu

Iako je globalno tržište za pumpe u suštini mirno, Grundfos Grupa je imala umeren rast prodaje od 0,8% izraženo u lokalnim valutama, i značajno povećanje zarade.

Zarada pre oporezivanja (EBIT) je DKK 2.0 milijarde, u poređenju sa DKK 861 miliona prošle godine, a dobit grupe nakon oporezivanja (PAT) će dostići DKK 1.45 milijarde, u odnosu na DKK 503 miliona iz 2014.

Prihod Grupe je porastao do DKK 24.8 milijarde, što predstavlja rast prodaje od 5% u danskim krunama u odnosu na 2014. Rast prodaje u danskim krunama je podržan jačanjem kursa određenog broja značajnijih valuta.

Menadžment Grupe je imao jasan cilj od početka 2015: ostvariti značajan napredak u dobiti, zadržati udeo na globalnim tržištu i steći dobru početnu poziciju za implementaciju nove Grundfos Strategije 2020.

"Naša dobit i cash flow su znatno poboljšani, zahvaljujući boljem fokusu i prioritetima, između ostalog. Zadržali smo, ili čak poboljšali tržišni udeo na strateškim tržištima. Strategija Grupe ka fokusiranju na naše osnovne delatnosti i unapređuje odnosa sa kupcima daje rezultate" kaže CEO Mads Nipper.

Poboljšani i još bliži odnos sa kupcima je upravo ono što je doprinelo jačanju rezultata. Globalna konkurencija je primetno ojačala, ali i uprkos ekonomskim izazovima lojalnost naših kupaca se zadržala na visokom nivou na kakvom je uvek i bila.

"Mi smo ispunili naša očekivanja i zadovoljni smo rezultatom. U tom kontekstu, moram da naglasim da su se odnosi na svetskom tržištu promenili. Rusija – ranije jedno od naših najbrže rastućih i najprofitabilnijih tržišta – pokazuje tendenciju pada, a industrijski rast Kine je zastao. Najveći rast imamo u Severnoj i Južnoj Americi. Mi smo ostvarili umeren rast prodaje u teškim tržišnim uslovima. Ovo pripisujem inovaciji kvaliteta proizvoda i našoj organizaciji koja ima sposobnost da zadrži dobar odnos sa kupcima," objašnjava CEO Mads Nipper.

Uprkos slaboj evropskoj ekonomiji, Grundfos postiže napredak na tržištima Italije, Poljske, Mađarske, Turske, Češke i Baltika, koja pokazuju dobre cifre rasta. Prodaja se povećala do 12% u SAD, najvećem svetskom tržištu za pumpe, dok je rast prodaje na tržištu Južne Amerike bila 18%. Pozitivan rast zabeležen je i u Japanu i Vijetnamu.

U okviru HVAC/OEM segmenta, gde Grundfos nudi rešenja  nekim od najvećih proizvođača kotlova na svetu, ostvaren je pozitivan efekt u pogledu strogih zahteva EU koji se odnose na energetsku efikasnost pumpi i motora. Grundfos rešenja ostvaruju najveću uštedu energije, a OEM kupci su svesni toga.

Grundfos je takođe postigao cilj trajnog smanjenja svog uticaj na okruženje, na primer da ne emituje više CO2 nego u 2008. U toku godine, emisija CO2, potrošnja energije i vode su se smanjili u poređenju sa 2014. i u skladu su sa našim referentnim vrednostima iz 2008.