Naša kompanija

Mi smo više od kompanije za proizvodnju vodenih pumpi. Verujemo da svaka kap vode ima moć da promeni svet i radimo sve da bismo oslobodili taj potencijal. Jer tamo gde drugi vide probleme, mi vidimo prilike.


Naša priča

Naša priča se ne odnosi samo na kompaniju za proizvodnju vodenih pumpi koja je rasla da bi postala jedna od najvećih u svetu. To je priča o optimizmu, svrsi poslovanja i saradnji. Ali u svojoj osnovi, to je priča o neprekidnim inovacijama i verovanju u bolje.

Više od 75 godina, sa ponosom štitimo, poštujemo i unapređujemo tok vode. Krenite na put kroz našu istoriju.

Istražite naše istorijske prekretnice

Upoznajte menadžerski tim

Menadžment Grupe i Odbor direktora odgovorni su za rad i razvoj našeg poslovanja na dnevnoj osnovi. Upoznajte ih.

Svrha poslovanja je naša suština

Voda je uvek bila srce i duša kompanije Grundfos. Zbog toga smo posvećeni pionirskim rešenjima za svetske izazove u oblasti vodosnabdevanja i klime i poboljšanju života ljudi. Ova svrha poslovanja je u središtu svega što radimo i ima podršku naših šest osnovnih vrednosti.

Naše osnove

Trideset godina nakon osnivanja kompanije Grundfos, Paul Du Jensen je kreirao Grundfos fondaciju, prebacujući primarno vlasništvo kompanije na nju. Ukorenjena u vrednostima našeg osnivača, fondacija neprekidno i uporno gura napred, inspiriše optimizam i budi radoznalost za inovacije i pronalaženje rešenja koja mogu doprineti prevazilaženju izazova u oblasti vodosnabdevanja i klime.

Naši brendovi

Verujemo da ako imate mogućnosti, imate obavezu da pozitivno utičete na planetu. Naši brendovi nam pomažu da to postignemo, igrajući klučnu ulogu u našoj svrsi poslovanja pronalaženja pionirskih rešenja za svetske izazove i poboljšanja kvaliteta života ljudi.

Principi poslovanja

Verujemo da su poštenje i integritet univerzalni jezici koji su u skladu sa našim osnovnim vrednostima. Naši poslovni principi stoje iza našeg kredibiliteta među kolegama, partnerima i kupcima.

Posetite Grundfos

Grundfos je porodica koja ima više od 20.000 ljudi. Svako od njih je motor koji nas pokreće. Svratite do naših postrojenja i steknite dubinski uvid u našu proizvodnju, vrednosti, strategiju i još mnogo toga. To je savršena prilika da doživite svakodnevni život u globalnoj organizaciji.