Mi smo pioniri

Grundfos poduzima korake ka rešavanju globalne klimatske krize

Inteligentna rešenja u kombinaciji sa konkretnim akcijama ključna su u Grundfos naporima da efikasno utiče na globalne izazove vode i klime.

Globalna klimatska kriza nam predstoji. Društva širom sveta suočavaju se sa problemima vezanim za ovu činjenicu, posebno u vezi sa vodom i globalnim zagrevanjem. Za njihovo ublažavanje potrebni su napori svih delova društva, uključujući javne i privatne sektore.

„Rešavanje vodene i klimatske krize je od presudnog značaja. Naša planeta i buduće generacije ovise o tome. Kao kompanija koja može imati stvarni uticaj na rešavanje ovog problema, shvatimo kao našu obavezu da delujemo“, kaže Mads Nipper, izvršni direktor Grundfosa.

U Grundfos strategiji 2025, kompanija uvodi ambiciju da postane kompanija sa pozitivnim uticajem na klimu. Da smanji 20% ugljenika do 2025. godine u poređenju sa nivoima iz 2008. godine. Grundfos će takođe pomoći svojim dobavljačima da smanje svoj negativan uticaj. Ambicija smanjenja sopstvene potrošnje vode za 50% do 2025. godine u odnosu na nivo iz 2008. godine takođe je deo strategije.

„I to je fokus samo na naš sopstveni deo sveta. Širimo svoje područje delovanja, a osim što održivo delujemo interno, povećaćemo i svoje napore u okolnim zajednicama “, kaže Mads Nipper.

Do 2030. godine Grundfos će pomoći u obezbeđivanju vode za 300 miliona ljudi, koji danas nemaju pristup do nje, a inteligentnim upravljanjem vodom uštedeće 50 milijardi kubnih metara sveže vode.

„Svo vreme ćemo nastaviti da pomeramo granice energetske efikasnosti pumpi, osiguravajući da će svaka nova instalirana pumpa koristiti manje električne energije od one koju zamenjuje. Takođe ćemo razviti i unaprediti digitalna rešenja, od kojih neka svet nikada nije video, a koja će nam omogućiti da ostvarimo svoje ambicije “, kaže Mads Nipper.

„Ne možemo to uraditi sami. Moramo sarađivati sa dobavljačima, kupcima i partnerima kako bismo ambicije pretvorili u stvarnost. To ćemo postići samo zajedno. I moramo reagovati sada“, zaključuje Mads Nipper.

Mi smo pioniri

Želimo biti klimatski pozitivni. Svojim rešenjima i svojim delovanjem osiguraćemo pristup vodi većem broju ljudi širom sveta, čuvati naše dragocene vodene resurse i pozitivno i trajno uticati na globalne klimatske izazove.

Doprinosimo globalnoj održivosti razvijanjem tehnologija koje poboljšavaju kvalitet života i brinu se o planeti.

Voda i digitalizacija

Razvićemo i doradti nova, digitalna rešenja koja će nas učiniti sposobnim da obezbedimo vodu za svet.

Primerni projekti iz celog sveta

Partnerstvo za vodu

U celom svetu sarađujemo sa ključnim partnerima kako bismo osigurali da ljudi dobiju pristup vodi.

U azijskim zemljama poput Vijetnama, Kambodže i mnogih drugih, radimo sa kombinovanim modelima finansiranja kako bismo osigurali da komunalna preduzeća mogu snabdevati pijaćom vodom ljude u njihovim opštinama i regionima.

Jedno od tih mesta je Takeo u Kambodži , gde sarađujemo sa lokalnom komunalnom službom kako bi voda bila dostupna.