Bolnice

Nikada ne kompromitujemo brigu i bezbednost pacijenata

Bolnice su kompleksna okruženja koja zahtevaju detaljni pristup projektovanju, održavanju i popravkama HVAC sistema. Kada HVAC sistem prestane da radi, hirurški postupci mogu da se odlože, a drugi vanredni slučajevi treba da se preusmere u druge bolnice. Stariji HVAC sistemi takođe povećavaju rizik od legionarske bolesti preko aerosola za pacijente, koju često prouzrokuju bakterije u vodi unutar ventilacionih sistema.

Pravila rada HVAC sistema su izuzetno stroga jer se radi o pružanju nege pacijentima i njihovoj bezbednosti. Potrebna je stalna zaštita od virusa, pa je potrebno kontinuinirano obnavljati protok vazduha. Sanitarni rizici moraju da se svedu na minimum, odnosno voda mora imati visoki kvalitet. Topla voda na česmama mora uvek biti na raspolaganju što znači da je stabilan i zadovoljavajući pritisak vode od ključne važnosti.

To znači da je od ključnog značaja da HVAC sistemi i sistemi za povišenje pritiska vode mogu osigurati maksimalnu pouzdanost, efikasnost i bezbednost. Oni mogu da povećaju efikasnost i tako smanje vrednosti OPEX i CAPEX. Isto tako da mogu osigurati da bolnica ne mora pristati na bilo kakve kompromise oko zdravlja i bezbednosti kako svojih pacijenata, tako i okruženja.  


Retrofiting za bolju iskorišćenost energije

Prilikom renoviranja bolnice standardna zabrinutost je kompatibilnost novih sistema i prednosti zamenskih rešenja. Međutim, bez obzira na to da li je zadatak modernizacija opreme, usaglašavanje sa novim propisima ili povećanje vrednosti bolnice, ključan faktor je energetska efikasnost.

U Grundfosu, energetski efikasan retrofiting može da pokrije sve, od zamene starih pumpi do transformacije kompletnog sistema inteligentnim rešenjima sa izvanrednim performansama.


Novi projekt za bolnice?

Na početku novog projekta za bolnice biće mnogih pitanja oko HVAC sistema upravo zbog temeljitog planiranja koje je ključno za integraciju i optimizaciju svakog sistema. Koji tip pumpe je idealan za korišćeni sistem? Da li je moguće njegovo spajanje na BMS? Koliko lako može da se dimenzioniše?

Prednost Grundfosa je da raspolaže ogromnim brojem alata, izvora informacija i usluga kojima može da uspešno odgovori na sva ova pitanja i čak više od toga. Pomažemo vam da izaberete, dimenzionišete, instalirate, pokrenete i održavate svoje HVAC sisteme. Tako možete biti sigurni da ispunjavaju sve vaše zahteve performansi i pružaju maksimalni komfor. Saznajte više o tome da biste bili spremni za početak rada.

Trebate više informacija? Direktno kontaktirajte Grundfos

Da li ste u procesu pronalaženja pravog pumpnog rešenja koje ispunjava vaše zahteve? Grundfos vam može pomoći u procesu! Popunite donji obrazac i kontaktiraćemo vas.

Istražite naše primene i rešenja

Svaka bolnica ima svoje specifične zahteve. Sa odgovarajućim projektovanjem sistema može se postići jednostavnost i pouzdanost u svim fazama, uz veću bezbednost vode i manju potrošnju energije. Grundfos nudi kompletan spektar komercijalnih sistema pumpi za vodu kako bi svakoj bolnici omogućio visoki nivo efikasnosti. U nastavku saznajte više o našim primenama i proizvodima.