Poslovne zgrade

Zadovoljavanje zahteva savremenog radnog prostora

Zbog povećane potražnje za kvalitetnim radnim prostorom u smislu zdravlja, održivosti i komfora, moderne poslovne zgrade su doživele brojne promene. Međutim, takva vrsta radnog prostora ima određene izazove kod konvencionalnih HVAC sistema. Budući da mnoga područja poslovne zgrade imaju pristup svežem spoljašnjem vazduhu, kontrola ventilacije i kvaliteta vazduha su ključni faktori u obezbeđivanju komfora i produktivnosti zaposlenih.

Većina današnjih poslovnih zgrada koristi konvencionalne sisteme sa velikim primarnim pumpama koje regulišu temperaturu vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, menja se način na koji koristimo ovakav tip zgrada pa to više nije dovoljno funkcionalno rešenje. Kako bi se maksimalno povećao komfor za krajnjeg korisnika i energetska efikasnost, sada je mnogo korisnije podeliti zgradu na manje zone sa senzorima koji šalju informacije kompletnom sistemu.

Efikasnija rešenja pumpi mogu znatno smanjiti potrošnju električne energije jedne poslovne zgrade. Rezultat takvog koncepta nije samo pozitivan uticaj na klimatske promene i globalne emisije CO2. Tu je i prilika da se smanje OPEX i CAPEX troškova, poveća nivo komfora i zdravlje zaposlenih u zatvorenom prostoru sa bezbednijom vodom. To vodi do zaključka da se tokom veka trajanja neke zgrade značajno može povećati nivo produktivnosti osoblja i zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Pogledajte video naših stručnjaka i saznajte kako možete da optimizujete HVAC sisteme i klimatizaciju u zatvorenom prostoru u svakoj poslovnoj zgradi.

Banka smanjuje potrošnju energije za 60%

Saznajte kako je Jyske Banka uspešno investirala sredstva zahvaljujući Grundfos rešenjima i smanjila potrošnju energiju a istovremeno povećala štednju resursa.


Retrofiting za bolju iskorišćenost energije

U okviru renoviranja poslovnih zgrada česta briga je kompatibilnost novih sistema i prednosti rešenja zamene. Međutim, bez obzira na to da li zadatak uključuje modernizaciju opreme, usaglašavanje sa novim propisima ili povećanje vrednosti poslovne zgrade, ključan faktor je energetska efikasnost.

U Grundfosu, energetski efikasan retrofiting može da pokrije sve, od zamene starih pumpi do transformacije kompletnog sistema inteligentnim rešenjima sa izvanrednim performansama.


Novi projekat poslovnih zgrada?

Na početku novog projekta za poslovnu zgradu biće mnogo pitanja oko HVAC sistema upravo zbog temeljnog planiranja koje je ključno za integraciju i optimizaciju svakog sistema. Koji tip pumpe je idealan za korišćeni sistem? Da li je moguće njegovo povezivanje na BMS? Koliko lako može da se dimenzioniše?

Prednost Grundfosa je da raspolaže ogromnim brojem alata, izvora informacija i usluga kojima može da uspešno odgovori na sva ova pitanja i čak više od toga. Pomažemo vam da izaberete, dimenzionišete, instalirate, pokrenete i održavate svoje HVAC sisteme. Tako možete biti sigurni da ispunjavaju sve vaše zahteve performansi i pružaju maksimalni komfor. Saznajte više o tome da biste bili spremni za početak rada. 

Trebate više informacija? Direktno kontaktirajte Grundfos

Da li ste u procesu pronalaženja pravog pumpnog rešenja koje ispunjava vaše zahteve? Grundfos vam može pomoći u procesu! Popunite donji obrazac i kontaktiraćemo vas.

Istražite naše primene i rešenja

Svaka poslovna zgrada ima svoje specifične zahteve. Sa odgovarajućim projektovanjem sistema može se postići jednostavnost i pouzdanost u svim fazama, uz veću bezbednost vode i manju potrošnju energije. Grundfos nudi kompletan spektar komercijalnih sistema pumpi za vodu kako bi svakoj poslovnoj zgradi omogućio visoki nivo efikasnosti. U nastavku saznajte više o našim primenama i proizvodima.