Case

Fabriken optimerar fjärrvärme med MIXIT intelligent styrenhet

Envases Europe A/S i Odense i Danmark producerar konservburkar för livsmedels- och dryckessektorn. Huvudbyggnaderna restes på 1950-talet. Där ingick tre värmepannor och en varmvattenberedare som drivs med gas. Under 2020 beslutade företaget att stänga ner värmepannorna och ansluta till stadens fjärrvärmesystem.

Nu kan vi styra vårt värmesystem ner till minsta detalj.
Daniel Bagger, anläggningsansvarig, Envases Europe A/S

Dessutom ville Envases återanvända värmen som genereras i produktionen. De utökade med en extra produktionslinje för metalltryck som tillsammans med övriga produktionslinjer genererade mer värme än Envases kunde använda i sin 100 000 kvadratmeter stora anläggning. Därför lade företaget till ett värmeåtervinningssystem. All extra, oanvänd värme som genereras i produktionen skickas tillbaka till fjärrvärmeanläggningen och kan användas av medborgarna i Odense.

”Vi var tvungna att erkänna att gasuppvärmning med 140 graders varmvatten i våra rörsystem var föråldrat”, säger Henrik Knudsen, anläggnings- och underhållschef på Envases Europe. ”Och Odense har ett särskilt välskött fjärrvärmeverk, så det var naturligt för oss att gå den här vägen.”


Lösningen

Behovet av värmereglering ökade med fjärrvärme och värmeåtervinning. Värmesystem och zoner har olika krav på flöde och temperatur. Styrningen av flödet och temperaturen för varje typ av zon i byggnaderna görs med en shuntgrupp, bestående av en pump, ventiler och sensorer.

”Vi insåg att alla våra shuntgrupper var ganska gamla”, säger Henrik Knudsen. ”Vi behövde något med den senaste tekniken – och i det sammanhanget hittade vi MIXIT. MIXIT är en enhet som kan styra en shuntgrupp på ett helt nytt sätt, där vi tidigare var vana att mer eller mindre behöva styra dem manuellt över hela anläggningen. Nu har vi en intelligent styrning som är ansluten till vårt automatiserade BMS-system via den inbyggda busskommunikationen i MIXIT, som ger data och styrning för både MANGA3-pumpen och MIXIT-enheten. Därigenom kan vi kontrollera och optimera alla shuntgrupper i produktionshallar, lager och kontorslokaler – allt utan att någonsin behöva skicka ut en tekniker till applikationen, vilket sparar personalresurser.”

MIXIT-enheterna tar över styrningen utifrån de börvärden som användarna har definierat. Då kan de säkerställa att de får ut mesta möjliga av sina värmesystem.

”Det är en sak att vi har integrerat MIXIT i det överordnade BMS-styrsystemet”, säger Daniel Bagger, anläggningsansvarig. Han säger att det är en annan sak att MIXIT också kan konfigureras via Grundfos GoRemote-appen – vilket är särskilt användbart när shuntgrupperna finns på svåråtkomliga platser, till exempel högt uppe under taket eller uppför stegar och liknande. ”Våra tekniker använder GoRemote mycket. Det betyder att vi inte längre behöver besöka varje shuntgrupp. Nu behöver vi bara vara inom räckhåll för en Bluetooth-anslutning. Sedan ansluter vi till MIXIT med våra smartphones och justerar saker därifrån.”

”Eftersom vi är direkt anslutna till fjärrvärmesystemet är vi extremt fokuserade på vårt flöde – och särskilt vår returtemperatur, eftersom det är den som avgör vår faktura hos fjärrvärmebolaget”, säger Daniel Bagger. ”Det betyder också att när vi har vissa zoner här ute i anläggningen där vi registrerar dåliga returvattentemperaturer, då kan vi programmera inbyggda begränsare på dessa datapunkter så att MIXIT styr kylningen vid 30 till 35 grader C. Vi är verkligen nöjda med det, och det betyder att vi kan styra systemet ner till minsta detalj.”

Två nyinstallerade shuntgrupper med Grundfos MIXIT och MAGNA3 på Envases.


Resultatet

Envases höga skorsten i rött tegel används inte längre. ”Det här brukade vara en ikon för Odense”, säger Daniel Bagger. ”Men den eran är slut. Vi är klara med gaseldade pannor. Vi är klara med utsläpp till atmosfären härifrån. Vi har gått över till fjärrvärme. Och vi har blivit ett mycket grönare företag. Vi kan göra ännu mer, och framför allt kan MIXIT hjälpa oss med det i framtiden.”

MIXIT-enheterna gör det möjligt för Envases Europe att återvinna 23 gigawattimmar (GWh) per år, vilket motsvarar den mängd värme som 1 300 danska hushåll använder per år. Företaget sparar också 14 GWh med värmeåtervinningssystemet, vilket innebär minskade utsläpp av cirka 3 000 ton koldioxidutsläpp per år.

Hela övergången till fjärrvärme och värmeåtervinning – tillsammans med 35 MIXIT-enheter, några nya Magna3-pumpar, elskåp med mera – har en beräknad återbetalningstid på 1,5 år.

”Jag är stolt över att vi kan utnyttja vår restvärme, att vi inte slösar bort den och skickar ut den till fåglarna”, säger Henrik Knudsen. ”Vi slutförde projektet på mycket kort tid, och med väldigt få resurser: endast tre personer plus ett konsultföretag som räknade ut energibesparingar. Det är roligt när det går så snabbt.”

Installerar en MIXIT-enhet med en MAGNA3-cirkulationspump för Envases VVS-system.


Grundfos levererade:

Grundfos levererade 35 MIXIT-enheter till Envases värmesystem. MIXIT-enheterna omdefinierar hela idén med det traditionella shuntgruppskonceptet. Allt-i-ett-enheten fungerar tillsammans med cirkulationspumpen (Grundfos MAGNA3 i Envases fall) som en komplett lösning. Läs mer om Grundfos MIXIT.  

 

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.