Nyheter

Rekordresultat för Grundfos stärker grunden för framtiden

2019 ökade Grundfos nettoomsättning med 3% till 27,5 miljarder DKK, vilket är den högsta nivån i Grundfos 75-åriga historia. Detta motsvarar 2,2% organisk tillväxt i lokala valutor jämfört med 2018. Vinsten före räntor och skatter (EBIT) ökade med 16% till 2,8 miljarder DKK, eller 10,1% av omsättningen. Justerat för poster som inte är relaterade till företagets aktiviteter blev EBIT 10,6% av nettoomsättningen, vilket gör 2019 till det första år då målet för Grundfos 2020-strategi på 10% avkastning på nettoomsättning har uppnåtts.

”Vi är glada över det ekonomiska resultatet och mycket nöjda med vår förmåga att driva fortsatt tillväxt och samtidigt påverka världens klimat- och vattenutmaningar positivt”, säger Mads Nipper, CEO och koncernchef för Grundfos.

Utöver de ekonomiska resultaten minskade Grundfos sin egen vattenförbrukning med 10,4% och CO2-utsläppen med 12,2% jämfört med 2018. Dessutom har Grundfos uppnått de bästa resultaten någonsin för anställdas motivation och nöjdhet och upprepat rekordresultatet i fråga om kundlojalitet och kundnöjdhet.

”Vi har bidragit signifikant till att minska våra kunders energiförbrukning och samtidigt påverkat världens klimatutmaningar positivt. Och vi bidrog till att ge mer än 800 000 människor grundläggande tillgång till vatten, i nära samarbete med våra partners”, tillägger Mads Nipper.

De flesta av Grundfos marknader och applikationer har bidragit till tillväxten.
Koncernens europeiska kärnmarknader och den globala serviceverksamheten
uppvisade en solid tillväxt under hela året, medan de stora marknaderna i Kina och
Amerika också hade en tillväxt, men på en lägre nivå än 2018.

En solid balansräkning gör att företaget nu kan fatta långsiktiga beslut utan att riskera sitt ekonomiska oberoende. Soliditeten låg på 68,1% vid slutet av 2019.

”Medan vi förväntar oss att 2020 blir ett år med flera utmaningar, är utgångspunkten mycket stark för vår resa och Grundfos nya strategi 2025. Vi har en strategisk ambition att bidra med lösningar till världens klimat- och vattenutmaningar, samtidigt som vi fortsätter att ge våra kunder ännu bättre service och levererar solida ekonomiska resultat”, säger Mads Nipper.

 

Ekonomiska höjdpunkter från 2019:

  • Nettoomsättningen ökade med 0,8 miljarder DKK till 27,5 miljarder DKK     
  • Organisk försäljningstillväxt på 2,2 %
  • Vinst före räntor och skatter (EBIT) uppgick till 2 791 miljoner DKK


Nyckeltal 
Journal 2019:Online-version