Vi är pionjärer

Grundfos tar täten för att hantera den globala klimatkrisen

Intelligenta lösningar tillsammans med konkreta åtgärder är avgörande för Grundfos ansträngningar att effektivt påverka de globala vatten- och klimatutmaningarna.

Den globala klimatkrisen är överhängande. Samhällen över hela världen står inför frågor som rör detta, särskilt beträffande vatten och global uppvärmning. Att ta tag i detta kräver insatser från alla delar av samhället, inklusive offentliga och privata intressenter.

”Vatten- och klimatkrisen är mycket viktig att lösa. Vår planet och kommande generationer är beroende av den. Som ett företag som verkligen kan påverka detta positivt ser vi det som vår skyldighet att agera, säger Mads Nipper, VD för Grundfos.

I Grundfos strategi 2025 introducerar företaget en ambition att bli klimatpositiv. Att minska sitt koldioxidavtryck med 50% fram till år 2025, jämfört med 2008 års nivåer. Grundfos kommer också att hjälpa sina leverantörer att minska sina fotspår. En ambition att minska sin egen vattenförbrukning med 50% år 2025 jämfört med 2008-nivåerna är också en del av strategin.

"Och här fokuserar vi bara på vår egen del av vad vi kan göra i världen. Vi utökar vårt åtagande och förutom att agera hållbart i egen regi kommer vi också att öka våra ansträngningar i våra omgivningar och i samhället, säger Mads Nipper.

År 2030 kommer Grundfos ha hjälpt till att förse 300 miljoner människor med vatten, människor som idag inte har tillgång till det, och genom intelligent vattenteknik kan vi dessutom spara 50 miljarder kubikmeter färskvatten.

"Samtidigt fortsätter vi att flytta gränserna för energieffektiva pumpar och se till att varje ny pump som installeras kommer att förbruka mindre el än den som den ersätter. Vi kommer fortsätta utveckla och förbättra våra digitala lösningar till en nivå som världen sällan skådat, vilket gör att vi kan nå våra ambitioner, säger Mads Nipper.

"Vi kan inte göra detta själva. Vi måste samarbeta med leverantörer, kunder och partners för att förverkliga ambitionerna. Vi kommer bara att uppnå detta tillsammans. Och vi måste agera nu, avslutar Mads Nipper.

Vi är pionjärer

Vi vill vara klimatpositiva. Genom våra lösningar och genom våra handlingar kommer vi att kunna säkerställa att fler människor får tillgång till vatten runt om i världen, att vi skyddar våra värdefulla vattenresurser och att vi gör en positiv och varaktig påverkan på de globala klimatutmaningarna.

Vi är banbrytande på lösningar på världens vatten- och klimatutmaningar och förbättrar dagligen människors livskvalitet.

Vatten och digitalisering

Vi kommer att utveckla nya, digitala lösningar som gör att vi kan säkerställa att vatten finns tillgängligt i världen.

Exempel på projekt från hela världen

Samarbete med vatten på agendan

Över hela världen samarbetar vi med viktiga partners för att se till att människor får tillgång till vatten.

I asiatiska länder, som Vietnam, Kambodja och många andra, arbetar vi med olika finansieringsmodeller för att säkerställa att på annat sätt resurssatta anläggningar kan förse människor i sina kommuner och regioner med dricksvatten.

En av dessa platser är Takeo i Kambodja , där vi och det lokala VA-verket samarbetar för att göra vatten tillgängligt.