Vi är pionjärer

Vi är pionjärer

Vi vill vara klimatpositiva. Genom våra lösningar och genom våra handlingar kommer vi att kunna säkerställa att fler människor får tillgång till vatten runt om i världen, att vi skyddar våra värdefulla vattenresurser och att vi gör en positiv och varaktig påverkan på de globala klimatutmaningarna.

Vi är banbrytande på lösningar på världens vatten- och klimatutmaningar och förbättrar dagligen människors livskvalitet.

Vatten och digitalisering

Vi kommer att utveckla nya, digitala lösningar som gör att vi kan säkerställa att vatten finns tillgängligt i världen.

Exempel på projekt från hela världen

Samarbete med vatten på agendan

Över hela världen samarbetar vi med viktiga partners för att se till att människor får tillgång till vatten.

I asiatiska länder, som Vietnam, Kambodja och många andra, arbetar vi med olika finansieringsmodeller för att säkerställa att på annat sätt resurssatta anläggningar kan förse människor i sina kommuner och regioner med dricksvatten.

En av dessa platser är Takeo i Kambodja , där vi och det lokala VA-verket samarbetar för att göra vatten tillgängligt.