Sjukhus

Kompromissa aldrig om patientvård och säkerhet.

Kompromissa aldrig om patientvård och säkerhet. Sjukhus är komplexa miljöer som kräver noggrant övervägande för VVS-systemets utformning, underhåll och reparation. Om VVS-system slutar fungera, kan kirurgiska ingrepp försenas och andra akutfall behöva omdirigeras till andra sjukhus. Äldre VVS-system ökar också risken för luftburen legionella för patienter, vilket ofta orsakas av bakterier i vattnet i ventilationssystemen.

När patientvård och säkerhet är av största vikt är driftsreglerna för VVS-system därför oerhört strikta. Virus måste alltid förhindras, så luftflödet måste ständigt förnyas. Sanitära risker måste hållas så låga som möjligt, vilket innebär att vatten måste ha rätt kvalitet. Och varmt vatten måste vara omedelbart tillgängligt, vilket gör att trycket i blandaren är viktigt.

Detta innebär att det är viktigt att VVS- och tryckstegringssystem kan leverera maximal tillförlitlighet. Att de kan öka effektiviteten för att minska drifts- och kapitalkostnader. Och att de kan se till att ett sjukhus inte behöver kompromissa om hälsa och säkerhet för både sina patienter och miljön. 

Hur ett irländskt sjukhus sparade pengar och löste sitt delta-T-problem

Sligo universitetssjukhus utrustade sitt värmesystem med nya pannor och intelligenta pumpar från Grundfos. Sjukhuset använder nu upp till 80 % mindre pumpenergi.

Hur ett belgiskt sjukhus kan växa med 40 % utan ökad energianvändning

Universitetssjukhuset i Bryssel kommer att spara uppskattningsvis 65 000 euro per år i energi genom att ersätta mer än 200 föråldrade pumpar med nyare modeller från Grundfos.Eftermontering för energieffektivitet

Vid renovering av ett sjukhus är kompatibiliteten ett vanligt problem för nya system och fördelarna med att ersätta lösningar. Men oavsett om uppgiften är att uppgradera utrustning, uppfylla nya föreskrifter eller öka sjukhusets värde, är det viktigt att ha energieffektivitet i åtanke. 

För Grundfos kan energieffektiv eftermontering innebära allt från att byta ut gamla pumpar till att omvandla hela systemet med intelligenta lösningar som övervakar prestanda.Nytt sjukhusprojekt?

I början av ett nytt sjukhusprojekt kommer ett antal frågor att ställas i samband med VVS-system eftersom noggrann planering är avgörande för att integrera och optimera varje system. Vilken pumptyp är den rätta för systemet? Kan den anslutas till ett BMS? Och hur lätt är det att dimensionera?

Lyckligtvis har Grundfos en mängd verktyg, insikter och tjänster för att svara på dessa frågor. Vi hjälper dig att välja, dimensionera, installera, driftsätta och underhålla dina VVS-system. Du kan vara säker på att de uppfyller alla dina prestandabehov och ger bästa möjliga komfort.

Ladda ner våra applikationsguider för dina ROT- eller nybyggnadsprojekt

Är du en teknisk beslutsfattare som letar efter detaljerad information om hur du kan övervinna systemutmaningar? Läs då in våra applikationsguider där du kan ta reda på hur du bekämpar legionella, hanterar pumpval, använder styrenheter för att optimera ditt system och mycket mer.

Kan vi hjälpa till?

Håller du på att leta efter den rätta pumplösningen som uppfyller dina krav? Då kan Grundfos hjälpa dig med detta! Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

Avlägsna all osäkerhet med ett anpassat serviceavtal. 

Upptäck hur Grundfos anpassade serviceavtal kan minska dina driftskostnader, maximera driftstiden och ge dig fullständig trygghet. Ta några minuter på dig för att bedöma behoven i ditt serviceavtal. 

Utforska våra applikationer och lösningar

Varje hotell har sina egna speciella krav. Med rätt systemdesign är det möjligt att få fullständig enkelhet och tillförlitlighet, tillsammans med ökad vattensäkerhet och energieffektivitet. Grundfos erbjuder ett komplett utbud av kommersiella pumpsystem för att ge hög prestanda till varje hotell. Utforska våra applikationer och produkter nedan.