Kontorsbyggnader

Uppfyll de nya kraven på arbetsplatser

Med de ökande kraven på mer hållbara, hälsosamma och samarbetsinriktade arbetsplatser förändras den moderna kontorsbyggnaden. Denna typ av arbetsytor utgör dock en utmaning för konventionella VVS-system. Eftersom många områden i en kontorsbyggnad har liten eller ingen tillgång till frisk utomhusluft, är det av största vikt att kontrollera ventilation och luftkvalitet för att säkerställa medarbetarnas komfort och produktivitet.

De flesta kontorsbyggnader har idag konventionella system med stora primära pumpar som reglerar lufttemperaturerna inomhus. Men nu, när användningen av dessa byggnader förändras, är detta inte en lika funktionell lösning. För att maximera komforten och energieffektiviteten för slutanvändarna är det numera fördelaktigt att dela upp byggnaden i mindre zoner med sensorer som rapporterar till ett övergripande system.

Med effektivare pumplösningar är det uppenbart att en kontorsbyggnads energiförbrukning kan minskas avsevärt. Resultatet av detta är inte bara en positiv inverkan på klimatförändringen och de globala utsläppen. Det är potentialen för att minska drifts- och kapitalkostnaderna, förbättra inomhuskomforten och hälsan för anställda samt öka vattensäkerheten. I slutändan innebär detta att under hela byggnadens livstid kan personalens produktivitet och slutanvändarnas nöjdhet förbättras avsevärt.

Dubais byggnader får upp till 80 % energibesparingar

Dubais regering har som mål att rusta upp 30 000 byggnader till 2030 för att bidra till att minska stadens energibehov. Med hjälp av Grundfos har flera byggnader gjort betydande energibesparingar.

Dansk bank fördubblar avkastningen på energiinvesteringar

Jyske Bank i Danmark sparade 60 % på energianvändningen i sin verksamhet genom att installera energieffektiva och pålitliga Grundfos-lösningar.


Eftermontering för energieffektivitet. 

Vid renovering av en kontorsbyggnad är ett vanligt problem kompatibiliteten med nya system och fördelarna med att ersätta lösningar. Men oavsett om uppgiften är att uppgradera utrustning, uppfylla nya föreskrifter eller öka kontorsbyggnadens värde, är det viktigt att ha energieffektivitet i åtanke.

För Grundfos kan energieffektiv eftermontering innebära allt från att byta ut gamla pumpar till att omvandla hela systemet med intelligenta lösningar som övervakar prestanda.Nytt kontorsbyggnadsprojekt?

I början av ett nytt kontorsbyggnadsprojekt kommer ett antal frågor att ställas i samband med VVS-system eftersom noggrann planering är avgörande för att integrera och optimera varje system. Vilken pumptyp är den rätta för systemet? Kan den anslutas till ett BMS? Och hur lätt är det att dimensionera?

Lyckligtvis har Grundfos en mängd verktyg, insikter och tjänster för att svara på dessa frågor. Vi hjälper dig att välja, dimensionera, installera, driftsätta och underhålla dina VVS-system. Du kan vara säker på att de uppfyller alla dina prestandabehov och ger bästa möjliga komfort. Utforska våra insikter för att komma igång.

Ladda ner våra applikationsguider för dina ROT- eller nybyggnadsprojekt

Är du en teknisk beslutsfattare som letar efter detaljerad information om hur du kan övervinna systemutmaningar? Läs då in våra applikationsguider där du kan ta reda på hur du bekämpar legionella, hanterar pumpval, använder styrenheter för att optimera ditt system och mycket mer.

Kan vi hjälpa till?

Håller du på att leta efter den rätta pumplösningen som uppfyller dina krav? Då kan Grundfos hjälpa dig med detta! Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

Avlägsna all osäkerhet med ett anpassat serviceavtal. 

Upptäck hur Grundfos anpassade serviceavtal kan minska dina driftskostnader, maximera driftstiden och ge dig fullständig trygghet. Ta några minuter på dig för att bedöma behoven i ditt serviceavtal. 

Utforska våra applikationer och lösningar

Varje hotell har sina egna speciella krav. Med rätt systemdesign är det möjligt att få fullständig enkelhet och tillförlitlighet, tillsammans med ökad vattensäkerhet och energieffektivitet. Grundfos erbjuder ett komplett utbud av kommersiella pumpsystem för att ge hög prestanda till varje hotell. Utforska våra applikationer och produkter nedan.