Case

Effektivt och kostnadseffektivt borttagning av dålig lukt från H2S hos ett danskt elföretag

Efter installation av Grundfoslösningen är luktproblemet helt borta. Svavelvätesensorn i Hobro indikerar noll utsläpp och klagomålen har upphört.

Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

Mariagerfjord Vand är ett danskt allmännyttigt företag helägt av Mariagerfjords län. Företaget driver de kommunala vatten- och avloppsverken och rörnätverken, som betjänar cirka 42 000 medborgare, varav 12 000 i staden Hobro. Företaget strävar efter att hantera spillvatten effektivt och miljömässigt samtidigt som det kostnadseffektivt tillhandahåller sina tjänster

Svavelväte orsakar klagomål och rörkorrosion

Fram till nyligen har invånare i ett område i Hobro besvärats av lukten av svavelväte. Luktproblemen kom från en brunn utanför staden där en huvudstation transporterar spillvatten. Framställningen av svavelväte i trycksatta rörledningar var så betydande att koncentrationer på upp till 500 ppm mättes i brunnarna. Förutom de allvarliga luktproblemen korroderar svavelväte rören och skapar en potentiellt farlig arbetsmiljö för den operativa personalen.

Det kan vara svårt att förutsäga problem med svavelväte, vilket gör det svårt att lösa problemet. Förekomsten av svavelväte beror på många faktorer, inklusive temperatur, spillvattnets sammansättning och hur länge avloppet står still i rören samt när och under hur länge pumpen i brunnen är igång. En idealisk lösning på svavelvätesproblem måste baseras på faktiska driftsförhållanden för att hantera denna oförutsägbarhet.

Grundfos-lösningen

Att anpassa sig efter de faktiska förhållandena är just det som har lett fram till Grundfos svavelvätelösning, som installerades vid Hobro-pumpstationen 2015. Grundfos svavelvätelösning är en avancerad styralgoritm installerad i Grundfos Remote Management (GRM). GRM tar emot signaler från odaloggen som är installerad i brunnen. Gasloggen utför en mätning var 15: e sekund och sänder mätningar under de senaste 24 timmarna till GRM. Baserat på mottagna data beräknar lösningen automatiskt korrekt doseringsmängd av järnsulfat.

 

Grundfos algoritm för svavelvätelösningen anpassar ständigt mängden järnsulfat till det aktuella behovet i pumpledningen, och den operativa personalen behöver inte kontrollera doseringen manuellt. GRM varnar operatörerna vid problem och personalen kan när som helst komma åt det internetbaserade systemet för att visa driftsstatus och göra nödvändiga justeringar.

 

Resultatet e

Resultaten av att använda Grundfos svavelvätelösning hittills har varit mycket positiva. ”Efter installationen av Grundfos-lösningen är luktproblemet helt borta. Sensor för detektering av svavelväte i Hobro indikerar noll och klagomålen har upphört”, säger Brian Frost.

Förutom kraftigt förbättrad kundnöjdhet har Mariagerfjord Vand A/S gjort betydande ekonomiska vinster. Priset per kubikmeter behandlat spillvatten har sjunkit till 0,05 EUR med Grundfos svavelvätelösning (baserat på en genomsnittlig förbrukning av 590 ml flytande järnsulfat per kubikmeter spillvatten vid pumpstationen 2015 och till ett pris på EUR 0,06 per kilo järnsulfat). På Mariagerfjord Vand A/S har Grundfos svavelvätelösning resulterat i kemiska besparingar på cirka 70% i området.

Systemet är konstruerat för att justera den doserade mängden järnsulfat beroende på dagliga och säsongsmässiga variationer av mängden svavelväte som därför har minskat signifikant (från upp till 500 ppm till 0 med enkla, isolerade avvikelser på cirka 50 ppm). Dessutom behöver Mariagerfjord Vand A/S-personal inte längre spendera tid på att övervaka systemet och manuellt justera den kemiska doseringen för att matcha det aktuella behovet. Detta kräver minder personal för inpektion av brunnarna, personal som kan användas för att hantera andra uppdrag.

Som en extra bonus räknar Mariagerfjord Vand A/S med att kunna spara pengar på underhåll av rörnätet. Den kraftigt minskade mängden svavelväte innebär att pumpar och rör inte korroderar så snabbt som tidigare och därför inte behöver bytas lika ofta. ”Svavelväte löser upp kalk i våra betongrör. Efter att Grundfos-lösningen installerats förväntar vi oss att det kommer att ta längre tid innan vi behöver byta ut dem, säger Brian Frost.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.