Case

Hur västra Irlands Sligo Hospital har sparat pengar och löst sitt Delta T-problem med intelligenta lösningar från Grundfos

Det är en världsvid skillnad mellan vad vi hade tidigare och vad vi har nu. Detta är ett verkligt positivt steg för vår styrning av energi för uppvärmning inom sjukhuset.

Declan McGoldrick, project manager på Sligo University Hospital

Sligo universitetssjukhus hade en ”mycket ineffektiv” pannanläggning och värmesystem, säger Declan McGoldrick vid sjukhusets HSE Estates Department. Cirkulationspumparna var pumpar med konstant varvtal. De levererade varmvatten vid en medeltemperatur - 130 grader C.

”Tätningarna gick sönder. De orsakade en mängd underhållsproblem. Värmekretsarna här på Sligo universitetssjukhus är långa. Därför hade vi betydande rörförluster till följd av dem. Detta innebar att vår Delta T inte fungerade så effektivt som den kunde ha gjort och var lägre än den ursprungliga konstruktionen. " 

Från vänster, Michael O’Brien och Declan McGoldrick från HSE Estates Dept. på Sligo universitetssjukhus, med Liam Kavanaugh från Grundfos Irland i sjukhusets pannrum.

Lösningen

Sjukhuset uppgraderade sitt pannrum och ersatte sina pumpar med fast varvtal med intelligenta MAGNA3- och TPE3-pumpar från Grundfos. "Grundfos pumpar kan automatiskt anpassa sig till den belastning som finns på kretsen", säger Declan McGoldrick. Pumparna åtgärdade Delta T-problemet. ”Vi använder temperaturstatistik i returledningarna för att fastställa Delta T mellan flöde och retur, vilket gör att vi kan beräkna värmeenergin från pumpen. Massflödet kan beräknas från själva pumpen."

Sjukhuset uppgraderade sitt pannhus, bytte ut pumpar med fast varvtal mot intelligenta MAGNA3- och TPE3-pumpar från Grundfos.

En stor skillnad

"Vi sparar ungefär 70 till 80 procent på elanvändningen i vårt nya pumpsystem", säger Declan McGoldrick. De finjusterar besparingarna ytterligare genom att granska driftsdata via Grundfos GO-appen , en plattform för mobil pumpstyrning. Dessutom beräknar pumparnas energigivare automatiskt värmeeffekt och flöde. Pumparna styrs av BACnet-kommunikationskort som fungerar över sjukhusets BMS-system.

"Vi använder informationen från detta system för att få bättre kontroll över vissa av våra processer inom sjukhuset och för att göra ytterligare besparingar." Sjukhusets gamla system hade ingen kommunikation alls. ”Pumpen var bara påslagen. Det kom ingen information från pumpen. Så det är en stor skillnad mellan vad vi hade tidigare och vad vi har nu. Detta är ett positivt steg i rätt riktning för oss när det gäller övervakning av energiförbrukningen för uppvärmningen av sjukhuset. "

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.