Kundcase

SMART Digital dosering bibehåller Safe Foods oföränderliga

Säkerhet och konsekvens är avgörande när man levererar mat till 250 miljoner människor varje dag. För att lösa de utmaningar som Safe Foods stod inför när man doserade perättikssyra samarbetade företaget med Grundfos för att utveckla en lösning genom att utnyttja doseringspumpen Grundfos SMART Digital. Stegmotorer med variabelt varvtal i kemiska frammatningspumpar medger användning av smart teknik. Grundfos strategier för smarta enheter som AutoDeaeration, AutoFlowAdapt och att alltid använda 100 % slaglängd möjliggör noggrann, smidig och kontinuerlig dosering som resulterar i säker och tillförlitlig tillförsel av kemikalier varje gång. Varje SMART Digital doseringspump är inte bara säker och exakt, den kan också fastställa exakt var ett problem uppstår – så att Safe Foods kunder kan övervaka vad som händer i realtid, identifiera när det hände och spara aktiviteterna i sina register. Livsmedelsindustrierna gynnas av kortare stilleståndstid, färre underhållssamtal och lägre kostnader för kemikalier. Genom detta partnerskap fortsätter Safe Foods att säkerställa en säkrare livsmedelsförsörjning för världen.