Driftsformer hos Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Vi går igenom de tre tillgängliga driftsformerna hos VVC-pumpen Grundfos COMFORT med AUTOADAPT.

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT har två temperatursensorer – en inbyggd och en extern. Vid installationen monteras pumpen på returledningen. Den externa sensorn monteras på framledningen (tilloppet) och fästs med hjälp

av det svarta bandet. För korrekt funktion måste sensorn placeras mellan 25 och 50 cm från varmvattenkällans utlopp. COMFORT med AUTOADAPT har tre driftsformer som du enkelt kan ändra från pumpdisplayen: AUTOADAPT, 100 % och TEMPERATURSTYRNING.

Men vad är skillnaderna mellan de olika driftsformerna? Vi börjar med att titta på AUTOADAPT, som är standardinställningen. Efter installationen börjar pumpen jobba för att säkerställa maximal komfort direkt. Samtidigt börjar pumpen lära sig när användarna tappar upp varmvatten.

Det gör den genom att mäta temperatur- skillnaden mellan de två sensorerna. Detta lagras i en intern 14-dagars kalender. Efter en kort period har pumpen lärt sig hushållets förbrukningsmönster.

Därefter körs den bara när det behövs, vilket är i genomsnitt 3 timmar per dag. Detta kan reducera elförbrukningen med upp till 96 % och värmeförlusterna från rören med 48 %. Med driftläget ”100 %” jobbar pumpen oavbrutet och vid maximalt varvtal.

Det ger säker tillgång till varmvatten dygnet runt, men däremot inga el- eller värmebesparingar. Slutligen har vi driftsformen TEMPERATURSTYRNING. Den håller temperaturen inom ett definierat intervall, med hjälp av temperaturinställningarna t-stopp och t-start.

Dessa beräknas utifrån den maximala temperatur som mäts av de två sensorerna. Driftsformen TEMPERATURSTYRNING ger elbesparingar, men inte lika stora värmebesparingar. Tillsammans ger de tre driftsformerna en användarvänlig och driftsäker pump som aldrig äventyrar komforten.

För den osannolika händelsen att sensorn går sönder övergår pumpen automatiskt till temperaturläget för att fortsätta leverera maximal komfort.

Det här var en kort introduktion till Grundfos COMFORT AUTOADAPTs driftsformer AUTOADAPT, 100% och TEMPERATURSTYRNING, som säkerställer maximal komfort i hemmet.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande