Installation av Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Se hur enkelt det är att installera Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT är enkel att installera.

Först monterar du pumpen på returledningen. Sedan identifierar du framledningen (tilloppet). Är du osäker kan du spola varmvatten och känna efter vilket rör som blir varmt. Montera sedan den externa temperatursensorn på framledningen.

För korrekt funktion måste sensorn placeras mellan 25 och 50 cm från varmvattenkällans utlopp. Sedan slår du på strömmen. Nu är installationen klar.

Det här var en kort introduktion till hur du installerar Grundfos COMFORT med AUTOADAPT, vilket är det första steget för att säkerställa maximal komfort i ett hem.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande