Mindre läckage och färre rörbrott – hur lyckas man med det?

Mindre läckage och färre rörbrott – hur lyckas man med det?

Mindre läckage och färre rörbrott – hur lyckas man med det?

Med energieffektiva pumpar med smart styrning och kommunikation kan vattentrycket i systemet anpassas efter rådande behov, vilket ger rätt tryck hos användarna, minskat vattenläckage och mindre risk för nya läckor. Dessutom till en lägre energikostnad som bonus.

I detta webinarie får du veta mer om hur vi tillsammans kan spara på en av våra viktigaste resurser - VATTEN

Varkatighet: ca 20 min

Föredragshållare:

Kjell Asplund

Relaterade applikationer

Om du vill veta mer om applikationerna som nämns i webinariet, så kan du hitta dem här.