1 bombažna majica 2500 litrov

Vir: Unesco-IHE inštitut za vodno izobraževanje (2005) Vodni odtis za porabo bombaža.
Povezava: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 par kavbojk 8000 litrov

Vir: Unesco-IHE inštitut za vodno izobraževanje (2005) Vodni odtis za porabo bombaža.
Povezava: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 pametni telefon 12,760 litrov

Vir: Friends of the Earth (2015) Poročilo o odtisu virov.
Povezava: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 čokolada 1430 litrov

Vir: Friends of the Earth (2015) Poročilo o odtisu virov.
Povezava: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 avokado 227 litrov

Vir: Unesco-IHE inštitut za vodno izobraževanje (2010) Zeleni, modri in sivi vodni odtis pridelkov in pridobljenih pridelkov
Povezava: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WATERFootprintCrops-Vol1.pdf

1 steklenica vina 768 litrov

Vir: Unesco-IHE inštitut za vodno izobraževanje (2010) Zeleni, modri in sivi vodni odtis pridelkov in pridobljenih pridelkov
Povezava: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WATERFootprintCrops-Vol1.pdf

1 baguta 48 litrov

Vir: Unesco-IHE inštitut za vodno izobraževanje (2010) Zeleni, modri in sivi vodni odtis pridelkov in pridobljenih pridelkov
Povezava: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WATERFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 milijarde ljudi mora hoditi cca. 30 minut, da dobite vodo

Vir: Izpolnjevanje MDG glede pitne vode in sanitarnih ciljev: Urbani in podeželski izziv desetletja. Svetovna zdravstvena organizacija.
Povezava: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

1,000 otrok, mlajših od 5 let, umre vsak dan zaradi nevarne pitne vode

Vir: WWAP (Svetovni program Združenih narodov za oceno vode). 2017 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2017. Odpadne vode: Neizkoriščen vir. Pariz, UNESCO.
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% vseh odpadnih voda se vrne v okolje brez ustrezne obdelave

Vir: WWAP (Svetovni program Združenih narodov za oceno vode). 2017 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2017. Odpadne vode: Neizkoriščen vir. Pariz, UNESC
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Do leta 2030 naj bi 60% svetovnega prebivalstva živelo v mestih

Vir: Združeni narodi, Oddelek za ekonomske in socialne zadeve, Oddelek za prebivalstvo (2015). Svetovni vidiki urbanizacije: Revizija 2014
Povezava: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Mesta izgubijo do 60% črpane vode

Vir: GWI poročilo o vodnih podatkih 2019
Povezava: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Poraba energije za hlajenje prostora se je od leta 2000 skoraj podvojila

Vir: Mednarodna agencija za energijo (IEA) Energy Učinkovitost 2018 - Analiza in perspektive do 2040. IEA Market Report Series, šesta izdaja
Povezava: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Podnebne spremembe bodo povzročile 30% močnejše nalive, kar bo povzročilo poplave in dotok morske vode

Vir: WWAP (Organizacija Združenih narodov za svetovni program ocenjevanja vode) / UN-Water. 2018 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2018: Naravne rešitve za vodo. Pariz, UNESCO.
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 milijonov ljudi nima dostopa do varne vode

Vir: Napredek na področju pitne vode, higiene in higiene: 2017 posodobitev in SDG osnovne postavke. Ženeva: Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Otroški sklad Združenih narodov (UNICEF), 2017
Povezava: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf ;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?sequence=1

80% vseh odpadnih voda se vrne v naravo brez ustreznega čiščenja

Vir: WWAP (Svetovni program Združenih narodov za oceno vode). 2017 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2017. Odpadne vode: Neizkoriščen vir. Pariz, UNESC
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Mesta izgubijo do 60% vse prečrpavane vode

Vir: GWI poročilo o vodnih podatkih 2019
Povezava: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Poraba energije za hlajenje prostora se je od leta 2000 skoraj podvojila

Vir: Mednarodna agencija za energijo (IEA) Energy Učinkovitost 2018 - Analiza in perspektive do 2040. IEA Market Report Series, šesta izdaja
Povezava: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Londona in Mehika sta izgubila vodo

Vir: Modri krog: Zeropolis - Velika mesta, malo vode
Povezava: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

Danes industrije predstavljajo 20% vse porabe vode

Vir: UNESCO (2012) Poročilo o svetovnem vodnem razvoju Združenih narodov 4: upravljanje vode z negotovostjo in tveganjem
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

Do leta 2030 naj bi 60% prebivalstva živelo v urbanih okoljih

Vir: Združeni narodi, Oddelek za ekonomske in socialne zadeve, Oddelek za prebivalstvo (2015). Svetovni vidiki urbanizacije: Revizija 2014
Povezava: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Skupno 80% vseh odpadnih voda se vrne v naravo brez ustrezne obdelave

Vir: WWAP (Svetovni program Združenih narodov za oceno vode). 2017 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2017. Odpadne vode: Neizkoriščen vir. Pariz, UNESCO
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Globalno gledano izgubljamo v povprečju 30% vse prečrpavane sveže vode

Vir: Količinska opredelitev globalnega ne-dohodkovnega problema z vodo, R. Liemberger in A. Wyatt

Mesta izgubljajo do 60% vse prečrpavane vode

Vir: GWI poročilo o vodnih podatkih 2019
Povezava: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Mehiko

Vir: Modri krog: Poplave in pomanjkanje vode močvirje v Mexico Cityju
Povezava: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/

Povpraševanje po vodi naj bi se do leta 2050 povečalo za 70%

Vir: Unescov svetovni program ocenjevanja vode 2017
Povezava: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20Note_ENG.pdf

2 milijard prebivalcev mesta bo do leta 2050 trpelo.

Viri: Cilj Združenih narodov za trajnostni razvoj 6, Poročilo UNWD 2018
Povezava: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

Samo globalno povpraševanje po hlajenju se je v manj kot 20 letih podvojilo

Vir: Mednarodna agencija za energijo, 2018
Povezava: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Podnebne spremembe bodo povzročile 30% močnejše nalive, kar bo povzročilo poplave in dotok morske vode

Vir: WWAP (Organizacija Združenih narodov za svetovni program ocenjevanja vode) / UN-Water. 2018 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2018: Naravne rešitve za vodo. Pariz, UNESCO.
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Poplava prizadene približno 250 milijonov ljudi po vsem svetu in povzroči 40 milijard ameriških dolarjev izgube na letni ravni

Vir: OECD 2016 - Finančno upravljanje poplavnega tveganja
Povezava: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Črpalke trenutno predstavljajo 10% svetovne porabe električne energije

Vir: Evropska unija - delovni dokument osebja Komisije

Delovni dokument osebja Komisije, ki je priložen dokumentu Uredbe Komisije o izvajanju direktive 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo električnih motorjev POPOLNA OCENA UČINKA (C (2009) 5675) (SEC (2009) 1014) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 641/2009 z dne julija 2009 o Izvedbeni direktivi 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo brezstopenjskih samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, integriranih v izdelke

Skupno 80% vseh odpadnih voda se vrne v naravo brez ustrezne obdelave

Vir: WWAP (Svetovni program Združenih narodov za oceno vode). 2017 Poročilo Združenih narodov o svetovnem vodnem razvoju za leto 2017. Odpadne vode: Neizkoriščen vir. Pariz, UNESCO
Povezava: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153