Novinky

Novým CEO skupiny Grundfos je Poul Due Jensen

Členovia predstavenstva Grundfos Holding menovali súčasného výkonného viceprezidenta skupiny Poula Due Jensena novým generálnym riaditeľom (CEO) skupiny Grundfos.

"Pozícia CEO v spoločnosti Grundfos je jednou z najzaujímavejších pracovných pozícií v Dánsku" hovorí Jens Moberg, predseda predstavenstva spoločnosti Grundfos. Po dôkladnom výbere, kde bolo posudzovaných viac, veľmi kvalifikovaných kandidátov, bolo zrejmé, že Poul je tou správnou voľbou. Poul je neoceniteľnou súčasťou spoločnosti Grundfos od prelomu tisícročia a od roku 2015 bol ústredným členom managementu skupiny. O zvolení Poula rozhodli tiež jeho globálne skúsenosti, presvedčivé výsledky, vodcovské schopnosti a hodnoty. Sme potešení, že sa Poul rozhodli funkciu CEO prevziať a tento krok vnímame ako príležitosť naviazať na skvelé výsledky, ktorých spoločnosť v posledných rokoch dosiahla, hovorí Jens Moberg.

V dobrej forme

Spoločnosť Grundfos je v skvelej forme, hovorí Poul Due Jensen. Máme dobre definovanú a ambicióznu stratégiu, navyše máme silný management a skvelých zamestnancov, ktorí za seba deň čo deň vydávajú to najlepšie. V náročnej situácii, keď je globálna ekonomika ovplyvnená pandémiou COVIC-19, nás v krátkodobom horizonte čakajú veľké výzvy, ale zároveň musíme myslieť na budúcnosť. Presvedčivé ekonomické výsledky z predchádzajúcich rokov nám poskytujú výbornú pozíciu pre implementáciu našej ambicióznej stratégie. Chcel by som , aby sme sa v našej novej štruktúre viac zamerali na zákazníka, inovácie a digitálne technológie. V neposlednom rade chcem rozvíjať a posúvať spoločnosť Grundfos tak, aby aj naďalej zostala atraktívnym zamestnávateľom.

Poul Due Jensen chce ďalej rozvíjať a posilniť pozíciu spoločnosti Grundfos ako globálneho lídra v oblasti čerpacej techniky a riešení pre vodu. Spoločnosť Grundfos sa chce podieľať na riešení globálnych problémov v oblasti vody a klímy a zlepšovať kvalitu života ľudí v spolupráci so svojimi partnermi po celom svete.