1 bavlnené tričko, 2500 litrov

Zdroj: Inštitút Unesco-IHE pre vodné vzdelávanie (2005), Vodná stopa pre spotrebu bavlny.
Odkaz: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 pár džínsov o obsahu 8000 litrov

Zdroj: Inštitút Unesco-IHE pre vodné vzdelávanie (2005), Vodná stopa pre spotrebu bavlny.
Odkaz: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 smartphone 12,760 litrov

Zdroj: Friends of the Earth (2015) Správa o stope zdrojov.
Odkaz: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 čokoládová tyčinka 1430 litrov

Zdroj: Friends of the Earth (2015) Správa o stope zdrojov.
Odkaz: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 avokádo 227 litrov

Zdroj: Inštitút Unesco-IHE pre vodohospodárstvo (2010) Zelená, modrá a sivá voda, ktorá sa týka plodín a odvodených plodín.
Odkaz: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 fľaša vína, 768 litrov

Zdroj: Inštitút Unesco-IHE pre vodohospodárstvo (2010) Zelená, modrá a sivá voda, ktorá sa týka plodín a odvodených plodín.
Odkaz: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 bageta 48 litrov

Zdroj: Inštitút Unesco-IHE pre vodohospodárstvo (2010) Zelená, modrá a sivá voda, ktorá sa týka plodín a odvodených plodín.
Odkaz: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 miliardy ľudí chodí cca. 30 minút na vodu

Zdroj: Plnenie cieľov MDG Pitná voda a Sanitácia: Mestská a vidiecka výzva desaťročia. Svetová zdravotnícka organizácia.
Odkaz: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

1 000 detí do 5 rokov umrie každý deň následkom nebezpečnej pitnej vody

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody). 2017. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2017. Odpadová voda: Nevyužitý zdroj. Paríž, unesco.
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% všetkých odpadových vôd sa vracia do životného prostredia bez riadneho čistenia

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody). 2017. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2017. Odpadová voda: Nevyužitý zdroj. Paríž, UNESC
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Očakáva sa, že do roku 2030 bude 60% svetovej populácie žiť v mestách

Zdroj: OSN, oddelenie hospodárskych a sociálnych vecí, oddelenie obyvateľstva (2015). Vyhliadky svetovej urbanizácie: Revízia v roku 2014
Odkaz: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Mestá uvoľňujú až 60% čerpanej vody

Zdroj: GWI Water Data Report 2019
Odkaz: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utables

Spotreba energie na chladenie miestností sa od roku 2000 takmer zdvojnásobila

Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra (IEA) Energetická účinnosť 2018 - analýza a výhľady do roku 2040. Séria IEA Market Report Series, šieste vydanie
Odkaz: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-effibility-2018

Zmena klímy spôsobí o 30% väčšie zrážky, čo bude mať za následok záplavy a príliv morskej vody

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody) / OSN - Voda. 2018. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2018: Prírodné riešenia pre vodu. Paríž, unesco.
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 miliónov ľudí nemá prístup k bezpečne riadenej vode

Zdroj: Pokrok v oblasti pitnej vody, hygieny a hygieny: 2017 aktualizácia a základné línie SDG. Ženeva: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF), 2017
Odkaz: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?iduence=1

80% všetkých odpadových vôd sa vracia do prírody bez riadneho čistenia

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody). 2017. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2017. Odpadová voda: Nevyužitý zdroj. Paríž, UNESC
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Mestá strácajú až 60% všetkej čerpanej vody

Zdroj: GWI Water Data Report 2019
Odkaz: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utables

Spotreba energie na chladenie miestností sa od roku 2000 takmer zdvojnásobila

Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra (IEA) Energetická účinnosť 2018 - analýza a výhľady do roku 2040. Séria IEA Market Report Series, šieste vydanie
Odkaz: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-effibility-2018

V Londýne a Mexiku dôjdu vody

Zdroj: Modrý kruh :: Zeropolis - Veľké mestá, málo vody
Odkaz: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

V súčasnosti predstavuje priemysel 20% celkovej spotreby vody

Zdroj: UNESCO (2012) Správa OSN o svetovom rozvoji vody 4: riadenie vody pod neistotou a rizikom
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

Očakáva sa, že do roku 2030 bude 60% obyvateľov žiť v mestskom prostredí

Zdroj: OSN, oddelenie hospodárskych a sociálnych vecí, oddelenie obyvateľstva (2015). Vyhliadky svetovej urbanizácie: Revízia v roku 2014
Odkaz: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Celkovo 80% všetkých odpadových vôd sa vracia do prírody bez toho, aby boli náležite vyčistené

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody). 2017. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2017. Odpadová voda: Nevyužitý zdroj. Paríž, unesco
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Celosvetovo strácame v priemere 30% čerpanej pitnej vody

Zdroj: Kvantifikácia globálneho problému nefinančných dodávok vody, R. Liemberger a A. Wyatt

Mestá strácajú až 60% všetkej čerpanej vody

Zdroj: GWI Water Data Report 2019
Odkaz: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utables

Mesto Mexiko

Zdroj: Modrý kruh: Záplavy a nedostatok vody Bažiny v Mexiku
Odkaz: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods- water-shortage-swamp-mexico-city/

Predpokladá sa, že dopyt po vode sa do roku 2050 zvýši o 70%

Zdroj: Svetový program hodnotenia vody Unesco na rok 2017
Odkaz: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20Note_ENG.pdf

Do roku 2050 budú mať 2 miliardy obyvateľov mesta nedostatok.

Zdroje: Cieľ OSN pre udržateľný rozvoj 6, správa UNWD za rok 2018
Odkaz: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

Samotný globálny dopyt po chladení sa za menej ako 20 rokov zdvojnásobil

Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra, 2018
Odkaz: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-effibility-2018

Zmena klímy spôsobí o 30% väčšie zrážky, čo bude mať za následok záplavy a príliv morskej vody

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody) / OSN - Voda. 2018. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2018: Prírodné riešenia pre vodu. Paríž, unesco.
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Záplavy postihujú približne 250 miliónov ľudí na celom svete a každoročne spôsobujú straty vo výške 40 miliárd USD

Zdroj: OECD 2016 - Finančné riadenie povodňového rizika
Odkaz: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Onii-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Čerpadlá v súčasnosti predstavujú 10% svetovej spotreby elektrickej energie

Zdroj: Európska únia - pracovný dokument útvarov Komisie

Pracovný dokument útvarov Komisie Sprievodný dokument k Nariadeniu Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov PLNÉ HODNOTENIE VPLYVU (K (2009) 5675) (SEK (2009) 1014) NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 641/2009 z júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn samostatných bezupchávkových obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných do výrobkov

Celkovo 80% všetkých odpadových vôd sa vracia do prírody bez toho, aby boli náležite vyčistené

Zdroj: WWAP (Svetový program OSN pre hodnotenie vody). 2017. Správa OSN o svetovom rozvoji vodných zdrojov za rok 2017. Odpadová voda: Nevyužitý zdroj. Paríž, unesco
Odkaz: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153