ข้อมูลการติดต่อ             สื่อประชาสัมพันธ์

การติดต่อกับเรา

โปรดใช้ข้อมูลการติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการสอบถามจากฝ่ายสื่อข่าวเท่านั้น ในวันกำหนดเวลาสุดท้าย เราแนะนำให้นักข่าวกับพนักงานประสาสัมพันธ์ของกรุนด์ฟอสผ่านโทรศัพท์มากกว่าที่จะเป็นทางอีเมล์

ติดต่อกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

Peter Trillingsgaard

รองประธานกลุ่มบริษัท

โทรศัพท์มือถือ: +45 60429824

อีเมล์: ptrillingsgaard@grundfos.com

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูง

Marie Andrén

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกลุ่มบริษัท

โทรศัพท์มือถือ: +45 52325195

อีเมล์: mandren@grundfos.com

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูง

ข้อมูลการติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์

จีน:
Frank Zhang
รองประธานกรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร
โทรศัพท์, ที่ทำงาน: (+86) 21 6122 5222
โทรศัพท์มือถือ: (+86) 13810525319
อีเมล์: frzhang@grundfos.com

เยอรมนี:
Dirk Schmitz
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์, ที่ทำงาน: +49 (0) 211 929 693791
โทรศัพท์มือถือ: +49 (0) 171 768 78 53
อีเมล์: dschmitz@grundfos.com

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก:
Mahathi Parashuram
ผู้อำนวยการภูมิภาค-ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การสื่อสารและความสัมพันธ์, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โทรศัพท์, ที่ทำงาน: (+91) 44 45966896
โทรศัพท์มือถือ: (+91) 9600063482
อีเมล์: mahathi@grundfos.com

สหราชอาณาจักร
Linda Dingley
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์, ที่ทำงาน: (+44) 1525 775347
อีเมล์: ldingley@grundfos.com

สหรัฐอเมริกา
Rebecca Terry
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการตลาด
โทรศัพท์, ที่ทำงาน: +1 913 227 3532
โทรศัพท์มือถือ: +1 913 961 8594
อีเมล์: rterry@grundfos.com