ข่าวสารและสื่อ

มีอะไรใหม่?

ตรวจสอบข่าวสารล่าสุดจากโลกของเราในเรื่องปั๊มน้ำ ผู้คน และน้ำ

เบื้องหลังกรุนด์ฟอส

รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และกรณีศึกษาใน G Magazine และค้นหาข้อมูลตัวเลขและผลลัพธ์ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน