ข่าวสาร

กรุนด์ฟอสจัดแสดงโซลูชั่นที่ยั่งยืนในเวทีสัมมนา 3R เขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 9

กรุนด์ฟอสจัดแสดงโซลูชั่นที่ยั่งยืนในเวทีสัมมนา 3R เขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ,

4 มีนาคม 2562:  กรุนด์ฟอส   ผู้ผลิตปั๊มน้ำรายใหญ่ของโลกได้จัดแสดงโซลูชั่นระบบจัดการน้ำและน้ำเสียแบบยั่งยืนในเวทีสัมมนา3R เขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในวงกว้างและส่งเสริมกิจกรรม 3R (Reduce, Reuse  and   Recycle)  (ลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล) ในเอเชียซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-6 มีนาคม  ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เวทีนี้ร่วมจัดขึ้นโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.) โดยหัวข้อของเวทีสัมมนาในครั้งนี้คือ  ‘3R   เป็นวิธีการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง


–   ความหมายโดยนัยถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    (SDG)       เพื่อให้ตรงกับหัวข้อในครั้งนี้
ทางกรุนด์ฟอสจึงได้จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและยั่งยืนอย่างครบวงจรซึ่งเป็นการช่วยให้ลูกค้าและชุมชนสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

และยังช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(UN) ตามลำดับ

เพีย ยาสุโก ราสก์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของกรุนด์ฟอสกล่าวว่า

“องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมาย17 ประการไว้อย่างมุ่งมั่นซึ่งเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับน้ำและพลังงาน ทรัพยากรของเรามีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการกลับมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   เราจะใช้ชีวิตให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรให้น้อยลงได้อย่างไร?เราสามารถใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ได้ประโยชน์มากขึ้นได้หรือไม่?“เวทีสัมมนานี้เป็นเวทีที่จัดขึ้นสำหรับผู้นำคนสำคัญและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะมาพบปะกันและปรึกษาหารือถึงประเด็นเหล่านี้และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะใช้โอกาสครั้งนี้เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ในประเด็นดังกล่าวได้อย่างไร   

ความยั่งยืนเป็นเหมือนดีเอ็นเอของกรุนด์ฟอสและเราจะยังวางกลยุทธ์ของเราบนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปผ่านผลิตภัณฑ์   และโซลูชั่นที่ยั่งยืนของเราที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีตัวแทนผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับงานของกรุนด์ฟอสได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านพลังงานที่ยั่งยืน แนวคิดริเริ่มที่สำคัญประการหนึ่งคือโซลูชั่นระบบน้ำ Grundfos Lifelink ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างคุณภาพความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนให้กับระบบจ่ายน้ำดื่มในชุมชนเขตเมืองและเขตชนบทในประเทศกำลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา  โดยโซลูชั่น   Lifelink   เป็นการรวมพลังงานทดแทน เทคโนโลยีปั๊มที่ได้รับการยอมรับ  ระบบบำบัดน้ำ และระบบตู้จ่ายน้ำอัจฉริยะ  (ATM)   เข้ากับระบบบริหารจัดการน้ำออนไลน์และเครือข่ายบริการมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558เพื่อให้การเข้าถึงน้ำสะอาดในเขตชนบทของประเทศไทยทำได้ดีขึ้น  โซชูชั่นระบบน้ำ Grundfos Lifelink  ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ทำการทดสอบระบบำบัดน้ำอัตโนมัติ  AQpure  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนน้ำในแม่น้ำและน้ำผิวดินให้กลายเป็นน้ำดื่มสำหรับคนไทยที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน 15 แห่ง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 30,000 คนนอกจากนี้กรุนด์ฟอสยังได้จัดแสดงโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ระบบปั๊มแช่ SQFlex ซึ่งแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับระบบจ่ายน้ำ   ระบบปั๊มยังมีโซลูชั่นระบบน้ำที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ห่างไกลซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้         หรือระบบไฟฟ้าที่ใช้ไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรเกี่ยวกับ

กรุนด์ฟอส:  กรุนด์ฟอส   เป็นผู้นำโซลูชั่นระบบปั๊มเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก    และยังเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยีระบบน้ำทั่วโลก   บริษัทมีส่วนสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกโดยการบุกเบิกเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและเอาใจใส่โลกใบนี้ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้กรุนด์ฟอสยังเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตปั๊มน้ำระดับโลกที่สามารถผลิตปั๊มน้ำได้มากกว่า 16  ล้านชุดต่อปี บริษัทยังมีปั๊มที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและโซลูชั่นระบบสูบน้ำอัจฉริยะสำหรับการใช้งานต่างๆในทุกภาคส่วน รวมถึงอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำ  (ระบบจัดการน้ำสะอาดและน้ำเสีย)และปั๊มที่ทำงานด้วยพลังงานทดแทน

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ โปรดติดต่อ:  

มาฮาตี  ปาราชูราม    สำนักงานใหญ่เขตภูมิภาค– แผนกประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และการมีส่วนร่วม,กรุนด์ฟอส    eMail: mahathi@grundfos.com    

   
ชารอน ตัน (Sharon Tan)ที่ปรึกษาบีบีเอส | บัลด์วิน บอยล์ ชานด์ 
eMail: sharon.tan@baldwinboyle.com; +65 6239 4107