ข่าวสาร

บุก Grundfos สิงคโปร์ มองดูการจัดการน้ำในภูมิภาคนี้ แล้วสะท้อนกลับมาที่บ้านเรา

บุก Grundfos สิงคโปร์ มองดูการจัดการน้ำในภูมิภาคนี้ แล้วสะท้อนกลับมาที่บ้านเรา

สำนักงานใหญ่ Grundfos ประจำภูมิภาคนี้ที่สิงคโปร์ ที่จะช่วยมาฉายภาพสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำในแต่ละประเทศของภูมิภาคนี้ทั้งหมด

ซึ่งปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาวะโลกร้อน-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก https://www.matichonweekly.com/column/article_257403

เผยแพร่วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 มติชนสุดสัปดาห์